Seminar o novom Carinskom zakonu

11 April 2019, 1:00PM - 4:30PM, CET Belgrade, Serbia

Agenda:

- Elektronsko podnošenje carinskih deklaracija

- Dodatni uslovi za sticanje statusa OPS

- Dokaz o nepreferencijalnom srpskom poreklu

- Odgovori na pitanja učesnika seminara

Contacts

Connect with us