U sredu, 22. novembra, održan je Seminar o primeni novog Pravilnika o PDV evidenciji.

22 November 2017, 10:00AM - 1:00PM, CET Belgrade, Serbia

Nedavno održani seminar o primeni novog Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (Pravilnik o PDV evidenciji), bila je odlična prilika za upoznavanje sa zahtevima Pravilnika i razmenu stavova sa domaćinima i predavačima iz poresko-pravnog odeljenja Biljanom Bujić i Igorom Soldatovićem. 

Pravilnik propisuje način vođenja PDV evidencija i obavezu podnošenja pregleda obračuna PDV, obrazac POPDV. Obrazac POPDV se podnosi počevši od poreske prijave za januar 2018. godine, odnosno prvi kvartal 2018. godine (u zavisnosti da li obveznik PDV podnosi PDV prijave mesečno ili kvartalno). Ukoliko se uz poresku prijavu za PDV ne podnese obrazac POPDV smatraće se da poreska prijava nije podneta.

U odnosu na prethodni Pravilnik koji je usvojen u 2016. godini, a koji je trebao da se primenjuje od 1. januara 2018. godine, ovim Pravilnikom je donekle pojednostavljeno vođenje PDV evidencija i smanjen je broj podataka koje je potrebno iskazati u POPDV obrascu.

Međutim, način vođenja PDV evidencija i sastavljanje obrasca POPDV u skladu sa novim Pravilnikom i dalje nameće značajno veće zahteve u pogledu podataka koje je potrebno obezbediti u PDV evidencijama, a što zahteva izmene računovodstvenih programa, odnosno programa koji se koriste za sačinjavanje PDV evidencija.

Ministarstvo finansija na svojoj internet strani objavilo je saopštenje da će se primena novog Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV odložiti za 1. jul 2018. godine.

Contacts

Seminar o primeni novog pravilnika o PDV evidenciji
Seminar o primeni novog pravilnika o PDV evidenciji
Seminar o primeni novog pravilnika o PDV evidenciji
Seminar o primeni novog pravilnika o PDV evidenciji
Seminar o primeni novog pravilnika o PDV evidenciji
Seminar o primeni novog pravilnika o PDV evidenciji

Connect with us