La ce fel de inspecții ne putem aștepta?

Conform Raportului de activitate al ANAF pentru Semestrul I 2022, ANAF se concentrează, printre altele, pe creșterea inspecțiilor la distanță, așa-numitele „desk-audituri”, (ponderea medie a desk-auditurilor în perioada ianuarie-iunie2022 a fost de 35,3% depășind ținta de 30% stabilită de îndeplinit până în trimestrul IV 2022), a conformării voluntare, ca și pe verificarea și stabilirea bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt printr-o mai bună selecție a contribuabililor și o alocare mai bună a resurselor. De altfel, ANAF dorește lansarea campaniei de controale comune ale ANAF cu Inspecția Muncii, pentru „prevenirea” muncii nedeclarate și proiectul-pilot pentru realizarea de controale în timp real - sau proiectul Cronos.

Mai mult despre KPMG în România