În data de 13 februarie 2023, a fost publicat pe pagina web a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ordinul nr. 20242 privind aprobarea componenței Corpului de experți din Registrul Național al Experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare (REXCD).

Acesta va contribui la facilitarea procesului de certificare al proiectelor de cercetare-dezvoltare, așa cum este prevăzut de legislația în materie.

Astfel, registrul este constituit pe domenii de cercetare-dezvoltare, corespunzător domeniilor și subdomeniilor din Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă – SNCISI 2022-2027 aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 933/2022, având următoarea structură:

 • Bioeconomie – 55 de membri
 • Economie digitală și tehnologii spațiale – 48 de membri
 • Energie și mobilitate – 32 de membri
 • Fabricație avansată – 23 de membri
 • Materiale funcționale avansate – 68 de membri
 • Mediu și eco-tehnologii – 40 de membri
 • Sănătate – prevenție, diagnostic și tratament avansat – 33 de membri

Astfel, componența Corpului de experți din REXCD este alcătuită din 299 de membri, aceștia ocupând următoarele grade științifice sau funcții didactice:

 • Cercetător Științific gradul I, II, III
 • Profesor universitar
 • Conferențiar universitar
 • Lector universitar
 • Inginer de dezvoltare tehnologică gradul I

Comentariu KPMG

Numărul semnificativ mai mare de experți, în comparație cu versiunea anterioară a registrului, care pot fi accesați în vederea certificării activităților de cercetare-dezvoltare și împărțirea acestora pe domenii/subdomenii poate oferi o fluidizare a întregului proces de expertiză. Vom urmări îndeaproape funcționarea efectivă a Registrului pentru a verifica operaționalizarea acestuia în mod practic.

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte