În data de 4 octombrie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul MF/MCID nr. 3265/21453/2022 prin care a fost modificat și completat Ordinul nr.1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, modificări ce vor fi aplicabile începând cu 1 ianuarie 2023.

Vom prezenta în continuare principalele modificări aplicabile începând cu 1 ianuarie 2023.

Noile modificări privind deducerea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare

Referitor la elementele proiectului de cercetare-dezvoltare, care reprezintă una din condițiile necesare pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal, pe lângă cele deja existente în ordinul anterior acesta trebuie să conțină și:

  • scopul proiectului;
  • bugetul proiectului.

De asemenea, referitor la activitățile de dezvoltare tehnologică se fac precizări conform cărora vor fi luate în considerare și activitățile de dezvoltare experimentală.

În vederea încadrării proiectelor și activităților ca fiind de cercetare-dezvoltare, se va constitui un corp de experți înscriși în Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare, iar metodologia de selecție precum și structura acestuia se va aproba prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Totodată, referitor la încadrarea proiectelor și activităților ca fiind de cercetare-dezvoltare, a fost adăugat un nou articol prin care se menționează faptul că marii contribuabili au obligația de a solicita certificarea activității de către un expert înscris în Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare. Pe de altă parte, pentru celelalte tipuri de contribuabili, certificarea activității de către un expert este opțională.

Potrivit aceluiași articol, se menționează de asemenea că pentru proiectele finanțate din fonduri publice naționale și internaționale nu este necesară certificarea de către experții înscriși în Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare.

Comentariu KPMG

Astfel, prin includerea obligației de certificare a activităților de cercetare-dezvoltare în sarcina anumitor contribuabili, autoritățile fac relativ mai dificilă accesarea deducerii suplimentare pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare. Pe de altă parte, certificarea acestor activităților poate oferi un grad de confort semnificativ în eventualitatea unui control fiscal, fapt ce poate determina contribuabilii să aplice această facilitate fiscală, într-un număr mai mare.