Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

În Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022, s-a publicat Legea nr. 135/2022 prin care se instituie noi facilități fiscale și se prezintă modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, în continuare, vom prezenta principalele modificări.

Noi facilități fiscale aplicabile în domeniul agricol și al industriei alimentare

Începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022 intră în vigoare prevederile Legii 135/2022 care se referă la o serie de facilități fiscale aplicabile în domeniul agricol și al industriei alimentare, precum și la modalitatea de acordare a acestora. Facilitățile fiscale prevăzute de Legea 135/2022 sunt aplicabile în perioada 1 iunie 2022 - 31 decembrie 2028.

Personale fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, cuprinse între 3.000 lei și 30.000 lei, de la angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol sau în industria alimentară, beneficiază de următoarele facilități fiscale:

  • sunt scutite de la plata impozitului pe venit;
  • beneficiază de reducerea cotei contribuției de asigurări sociale cu 3,75 puncte procentuale, aceasta având un procent de 21.25%;
  • sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Specific sectorului agricol, contribuabilii pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate pentru Pilonul II de pensii. În cazul în care se optează pentru plata contribuției de asigurări sociale în întregime, salariatul va informa angajatorul în scris de opțiunea aleasă, iar angajatorul va avea obligația să rețină și să vireze contribuția conform prevederilor legale. Această opțiune este extinsă în mod excepțional și angajaților din industria alimentară și din domeniul construcțtiilor.

În ceea ce privește cota contribuției asiguratorii pentru muncă, aceasta se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale în cazul angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul Fiscal. Cu toate că această facilitate este menționată în prezenta lege, aceasta nu se va aplica, deoarece facilitatea se aplică cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, după aprobarea schemei de ajutor. Până în acest moment schema de ajutor nu a fost aprobată.

Personale fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, de la angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol sau în industria alimentară sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției.

De asemenea, aceste persoane vor beneficia inclusiv de drepturile acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru șomaj și de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, fără plata de către angajatori a contribuției asiguratorii pentru muncă.

Perioadele lucrate în sectorul agricol și în industria alimentară de către persoanele prevăzute anterior constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă.

Condițiile de acordare a noilor facilități fiscale

Pentru a beneficia de facilitățile fiscale menționate în prezenta lege, angajatorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • Să desfășoare activități în sectorul agricol și în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN:

1.      cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare și servicii anexe

—    011 — Cultivarea plantelor nepermanente;

—    012 — Cultivarea plantelor din culturi permanente;

—    013 — Cultivarea plantelor pentru înmulțire;

—    014 — Creșterea animalelor;

—    015 — Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor);

—    016 — Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare;

2.      cod CAEN 10: Industria alimentară;

  • Să realizeze cifră de afaceri din activitățile menționate mai sus de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală;
  • Veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor pentru care se acordă facilitățile fiscale să se calculeze la un salariu brut de încadrare pentru ore de 8 muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, însă în limita a 30.000 lei lunar. Venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de facilități fiscale.

Modificări privind Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

O altă modificare importantă adusă de această lege face referire la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru angajații din sectorul agricol și din industria alimentară ce este stabilit la minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. Noul salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată este aplicabil în perioada 1 iunie 2022 - 31 decembrie 2028.

Comentariu KPMG 

Modificările aduse de legea 135/2022 extind facilitățile fiscale existente în domeniul construcțiilor și către sectorul agricol și al industriei alimentare, însă noutatea este dată de opțiunea specifică sectorului agricol, în care contribuabilii pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate pentru Pilonul II de pensii. Mai mult, această opțiune privind contribuția la pilonul II de pensii, este extinsă în mod excepțional și angajaților din industria alimentară și din domeniul construcțiilor.