Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

În contextul evoluției conflictului militar din Ucraina și a efectelor cauzate de acesta cu privire la migrația persoanelor, a fost resimțită necesitatea introducerii de măsuri de sprijin pentru persoanele ce provin din Ucraina, inclusiv copii, adulți, persoane cu dizabilități sau vârstnici. Astfel, au fost adoptate o serie de măsuri de sprijin ce vizează diferite arii precum: asigurarea unui flux la frontieră, dreptul la educație pentru copiii ucraineni și a studenților aflați pe teritoriul României, subvenții pentru cazare și masă pentru elevi și studenți, protecția minorilor ce vin în România neînsoțiți, protecția persoanelor cu dizabilități sau a persoanelor vârstnice cu mobilitate redusă, asistența medicală și dreptul la muncă, precum și măsuri pentru încurajarea societăților de a efectua donații în beneficiul refugiaților ucraineni.

Reglementările aprobate aduc și clarificări ce vizează facilitarea accesului pe piața muncii din România a cetățenilor ucraineni veniți în România pe perioada conflictului. Printre cele mai importante modificări, amintim:

  • Cetățenii ucraineni intrați legal pe teritoriul României, care nu solicită o formă de protecție, pot fi angajați în România fără a fi obținut un aviz de munca, așa cum prevede în prezent legislația în cazul cetățenilor străini. Acestora li se acordă dreptul de ședere în România în scop de muncă, fără a fi obligați să obțină viză de lungă ședere pentru angajare în muncă. Acești cetățeni vor avea acces la sistemul de asigurări pentru șomaj și vor beneficia de măsurile de prevenire a șomajului și stimularea ocupării forței de muncă, în aceleași condiții aplicabile și cetățenilor români. Totodată, cetățenii ucraineni ce provin din zonele de conflict din Ucraina și care nu au documente doveditoare a pregătirii lor profesionale, vor putea fi încadrați în muncă prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere către angajatorul român. Încadrarea în muncă în aceste condiții se poate realiza pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maxim 1 an. Prin intermediul acestei declarații aceștia vor confirma că nu au antecedente penale ce i-ar putea împiedica să desfășoare activitatea și că îndeplinesc cerințele de calificare profesională solicitate pentru postul vizat. La încadrarea în muncă va fi stabilită o perioadă de probă în care să poată fi verificate aptitudinile salariatului, în conformitate cu legislația română. Procedura privind încadrarea în muncă în baza declarației pe propria răspundere nu se va aplica în cazul cetățenilor ucraineni care doresc să exercite profesii reglementate în România, în mod independent sau în calitate de salariați.

Printre altele, forma actuală a textului de lege nu prevede care sunt procedurile de imigrare în cazul membrilor de familie ai cetățenilor ucraineni cu drept de ședere în România.

Prevederile legislative menționate mai sus sunt finale odată cu publicarea Ordonanței de Urgență nr. 20 în Monitorul Oficial nr. 231 în data de 8 martie 2022.