Facilități fiscale acordate în contextul conflictului militar din Ucraina

Ordonanța de urgență 20/2022 prevede facilități fiscale pentru persoanele fizice și juridice.

Ordonanța de urgență 20/2022 prevede facilități fiscale

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Ordonanța de urgență 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, care se aplică deja din 8 martie 2022, prevede facilități fiscale pentru persoanele fizice și juridice care acordă sprijin persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina.

Mai exact, facilitățile fiscale se acordă pentru donațiile de sume de bani, precum și pentru acordarea de bunuri și prestarea de servicii, după cum urmează:

Donații în bani

Persoanele fizice şi persoanele juridice, cu excepția instituțiilor şi autorităților publice, pot dona sume de bani către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru acordarea de sprijin şi asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Tratamentul fiscal aplicat de către contribuabili sumelor reprezentând donații în bani va fi după cum urmează:

  • plătitorii de impozit pe profit le vor deduce la calculul rezultatului fiscal 
  • plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor le vor scădea din baza impozabilă 
  • persoanele fizice care determină venitul net anual, în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, le vor considera cheltuială deductibilă. 

Atenție! Sumele se virează într-un cont distinct al IGSU sau în alte conturi deschise de IGSU la orice instituție de credit, care se vor comunica public pe pagina proprie de internet, a Ministerului Afacerilor Interne şi pe pagina Guvernului României, precum şi pe alte căi mediatice

Acordarea de bunuri și prestarea de servicii

Pentru cheltuielile cu bunurile acordate și serviciile prestate gratuit în scop umanitar de către persoane impozabile, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se vor aplica următoarele reguli:

a)     pentru plătitorii de impozit pe profit

1.      deducere limitată la calculul rezultatului fiscal – intrând în categoria cheltuielilor sociale, se însumează cu celelalte cheltuieli sociale prevăzute în Codul fiscal și se deduc în limita cotei de până la 5% aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii; 

2.      nededucere la calculul rezultatului fiscal – intrând în categoria cheltuielilor de sponsorizare, se însumează cu celelalte cheltuieli de sponsorizare pentru care se aplică creditul fiscal și se scad din impozitul pe profit datorat, în limita minimului dintre valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri și valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat. 

b)     pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor – aceste cheltuieli se însumează cu  cele de sponsorizare, iar valoarea lor se scade din impozitul datorat, în limita a 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

c)      persoanelor fizice care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, cheltuielile cu bunurile şi/sau serviciile acordate gratuit ca ajutoare umanitare, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, sunt deductibile cu condiţia încadrării acestora în limita unei cote de 5% din baza de calcul prevăzută de Codul fiscal în cazul cheltuielilor de sponsorizare, respectiv în limita unei cote de până la 5% din valoarea anuală a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului în cazul cheltuielilor sociale.

Pentru scăderea acestor sume reprezentând sponsorizări efectuate de contribuabili din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor nu este necesară îndeplinirea unor condiții legale privitoare la încheierea unor contracte între beneficiari și sponsori, înscrierea beneficiarilor în Registrul entităților / unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a altor condiții prevăzute de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.

Din perspectiva TVA, bunurile acordate / serviciile prestate gratuit în scop umanitar de către persoane impozabile, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se consideră bunuri acordate / servicii prestate în mod gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau de mecenat pentru care nu se auto-colectează TVA dacă valoarea totală a acestora în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 0,3% din cifra de afaceri calculată conform regulilor TVA.

Menționăm că facilitatea se aplică numai pentru bunurile acordate şi serviciile prestate în baza solicitării Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind distribuite direct de către acesta sau prin intermediul organizațiilor neguvernamentale care şi-au exprimat intenția, pe baza documentelor de predare-primire a bunurilor/prestare a serviciilor.

Facilitățile se aplică din 8 martie până la 31 decembrie 2022 inclusiv.

Coment

Aceste facilități sunt binevenite având în vedere necesitatea de a acorda sprijin cetățenilor ucraineni ajunși pe teritoriul României. Totuși sunt necesare și câteva lămuriri viitoare, cum ar fi cele legate de aspectul următor.

Întrucât din prevederile OUG nu reiese când cheltuielile cu bunurile acordate și serviciile prestate trebuie încadrate în categoria cheltuielilor sociale sau a cheltuielilor cu sponsorizările, suntem de părere ca legiuitorul a intenționat să lase la latitudinea contribuabilului această opțiune, dându-i dreptul să aleagă în funcție de situația pe care acesta din urmă o consideră mai avantajoasă.

De asemenea OUG nu prevede nicio măsură tranzitorie pentru cei care au acordat ajutoare umanitare în contextul conflictului armat din Ucraina până la intrarea în vigoare a acesteia (adică până în 8 martie 2022). Ca urmare, tindem să credem că în lipsa unor viitoare prevederi specifice, aceste costuri ar putea rămâne nedeductibile și fără posibilitatea de a fi scăzute din impozitul pe profit datorat dacă nu se încadrează în condițiile impuse de legislația fiscală privind sponsorizarea (existența unui contract de sponsorizare și înscrierea beneficiarului în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale).