Anexa nr. 5 a Ordinului privind implementarea fișierului standard de control fiscal SAF-T a fost modificată

A fost publicat Ordinul nr. 373/2022 al Președintelui ANAF pentru modificarea Anexei nr. 5 la Ordinul președintelui ANAF

A fost publicat Ordinul nr. 373/2022 al Președintelui ANAF

În Monitorul Oficial nr. 275 din data de 22 martie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 373/2022 al Președintelui ANAF pentru modificarea Anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal.   

Pe scurt:

Principalele modificări / clarificări aduse Ordinului 1783/2021 sunt următoarele:

  • data de referință pentru raportarea SAF-T este 1 ianuarie 2023 și pentru societățile de intermediere / brokeraj în asigurări încadrate în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022;
  • a fost clarificat faptul că, în ceea ce privește contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadrați în categoria marilor contribuabili, iar, începând cu data de 1 ianuarie 2022, au fost încadrați în categoria contribuabililor mijlocii sau mici, aceștia au obligația depunerii Declarației informative D406 începând cu data de referință pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcție de categoria în care au fost încadrați începând cu 1 ianuarie 2022;
  • a fost confirmat faptul că obligația de depunere a Declarației informative D406 pentru contribuabilii nerezidenți va interveni începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Comentariu KPMG 

Recomandăm tuturor contribuabililor să aibă în vedere completările aduse Ordinului 1783/2021 privind implementarea fișierului standard de control fiscal SAF-T pentru a stabili măsura în care aceste modificări influențează data de la care începe obligația de raportare SAF-T.