Vă readucem în atenție Ordonanța nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, potrivit căreia începând cu 1 martie 2022, devine obligatorie utilizarea Spațiului Privat Virtual (sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor – ANAF) pentru toți contribuabilii (persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent).

Astfel, din 1 martie 2022, cererile, înscrisurile sau orice alte documente depuse la organele fiscale în format letric, nu vor mai fi luate în considerare, ci doar cele comunicate prin SPV.
Informații utile privind înrolarea în SPV se găsesc și pe site-ul ANAF:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv

Comentariu KPMG
O parte dintre contribuabili au primit deja înștiințări din partea organelor fiscale cu privire la comunicarea electronică prin utilizarea SPV. Recomandăm contribuabililor care nu s-au înrolat încă în SPV să demareze procedurile necesare în acest sens, pentru a evita situația în care trebuie să transmită organelor fiscale solicitări sau informații/documente ce au termene limită.