Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Vă readucem în atenție OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii / creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, care prevede posibilitatea contribuabililor plătitori de impozit pe profit, impozit pe venitul microîntreprinderilor și impozit specific unor activități de a beneficia de reduceri ale impozitelor în anumite condiții, precum și prelungirea termenelor de depunere a declaraților și plată a impozitelor.

Prevederile privind reducerile de impozite și prelungirea termenelor de depunere a declaraților și plată a impozitelor se aplică începând cu impozitul aferent anului fiscal 2021.

Reduceri de impozite 

Acordarea reducerilor se aplică doar dacă sunt îndeplinite concomitent două condiții: (1) condiția de a se înregistra capitaluri proprii contabile pozitive și (2) condiția ca aceste capitaluri proprii contabile să fie la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris (condiție aplicabilă numai contribuabililor care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social).

Astfel, în cazul îndeplinirii acestor condiții, contribuabilul are dreptul să aplice o reducere de 2% asupra impozitului pe profit anual / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor / impozitului specific unor activități.

Adițional reducerii de 2%, dacă contribuabilul înregistrează creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, acesta mai poate aplica o reducere între 5% și 10%, în funcție de intervalele de creștere anuală (până la 5%, peste 25%). Condițiile privind capitalul propriu contabil (pozitiv și cel puțin egal cu jumătate din capitalul social subscris) trebuie îndeplinite de asemenea.

Începând cu anul fiscal 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022, până în anul 2025, se mai acordă, adițional celor de mai sus, o reducere de 3%, dacă contribuabilul înregistrează o creștere peste anumite nivele minime (5% - 2022, 10% - 2023, 15% - 2024, 20% - 2025) a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 și dacă îndeplinește concomitent condițiile privind capitalul propriu contabil (pozitiv și cel puțin egal cu jumătate din capitalul social subscris).

Atenție! Capitalul propriu ajustat este definit în OUG 153/2020, fiind diferit de capitalul propriu contabil prezentat în situațiile financiare / raportările contabile anuale. De asemenea formula de calcul a creșterii capitalului propriu ajustat este precizată în OUG 153/2020.

În concluzie, specific anului fiscal 2021 / anului fiscal modificat care începe în anul 2021, dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus, contribuabilul poate să aplice maxim două procente de reducere a impozitului (2% + un procent între 5% și 10%). Începând cu anul fiscal 2022 / anul fiscal modificat care începe în anul 2022, până în anul 2025, contribuabilul poate să aplice maxim trei procente de reducere a impozitului (2% + un procent între 5% și 10% + 3%).

Menționăm că reducerile de mai sus, nu sunt aplicabile instituțiilor din domeniu financiar bancar, al pieței de capital, asigurări și reasigurări, întrucât acești contribuabili au cerințe specifice legate de capital, stabilite în mod distinct potrivit reglementărilor naționale și europene.

OUG 153/2020 cuprinde prevederi specifice pentru aplicarea reducerilor în cazul contribuabililor care au an fiscal modificat, pentru cazurile în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul anual datorat, pentru cazurile microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit, aduce și precizări cu privire la stabilirea capitalului propriu ajustat în situația operațiunilor de reorganizare.

Termene pentru depunerea declarațiilor și plata impozitului 

Termenele pentru depunerea declarațiilor și plata impozitului se prelungesc până la 25 iunie inclusiv a anului următor pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe venitul microîntreprinderilor, dar și a impozitului specific.

Pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, depunerea declarației anuale de impozit pe profit și plata impozitului se va efectua până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

Comentariu KPMG

Aceste modificări sunt aplicabile pentru anii 2021 – 2025 și recomandăm fiecărei societăți să analizeze în ce măsură poate beneficia de bonificații.