Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Pe scurt
Convenţia Multilaterală De Implementare a Măsurilor Tratatelor Fiscale Menite să Prevină Erodarea Bazei Impozabile şi Transferul Profiturilor a fost ratificată, prin lege, de către România. Acest tratat multilateral este cunoscut sub numele de Convenția multilaterală (sau “MLI”). MLI vizează implementarea, în tratatele bilaterale de evitare a dublei impuneri, a Măsurilor BEPS, adică a Planul de acțiune propus la nivelul OECD pentru combaterea erodării bazei impozabile și transferului profiturilor. Aplicarea MLI urmează să modifice modul de aplicare a prevederilor majorității tratatelor de evitare a dublei impuneri încheiate de România, deci și fiscalitatea afacerilor trans-frontaliere, derulate de contribuabilii cu rezidența fiscală într-una dintre jurisdicțiile implicate.

Actul normativ
În Monitorul Oficial nr. 28 din 10 ianuarie 2022, a fost publicată Legea nr. 5/2022 pentru ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017. Textul Convenției ratificate prin Legea 5/2022 este publicat în Monitorul Oficial nr. 28 bis din 10 ianuarie 2022.

Context
MLI constituie unul dintre rezultatele Proiectului OCDE/G20 care abordează Măsurile BEPS, menite să combată acele strategii de planificare fiscală care exploatează deficitele şi incompatibilităţile regulamentelor fiscale ce permit transferul artificial al profiturilor către jurisdicţii cu impozitare scăzută sau absentă, cu activitate economică redusă sau inexistentă, unde impozitul pe profit achitat este minim sau zero.

MLI are rolul de a modifica tratatele fiscale încheiate între două sau mai multe părți la convenție. Spre deosebire de un protocol de modificare a unui singur tratat fiscal în vigoare, care modifică în mod direct textul tratatului respectiv, prevederile MLI se vor aplica concomitent cu cele ale tratatelor fiscale în vigoare, modificând aplicarea acestora. Ca rezultat, în timp ce pentru scopuri interne, unele părţi la convenţia multilaterală pot dezvolta versiuni consolidate ale tratatelor fiscale în vigoare, astfel cum au fost acestea modificate de convenţia multilaterală, altele pot să nu facă acest lucru, întrucât consolidarea tratatului fiscal cu noile modificări nu este o condiție obligatorie pentru aplicarea MLI.

Principala caracteristica a MLI este flexibilitatea. Astfel, deși MLI cuprinde mai multe măsuri, fiecare stat are opțiunea de a alege care dintre aceste măsuri dorește să implementeze. Mai mult, pentru fiecare măsură există diverse opțiuni din care statele pot alege. Aceste opțiuni au fost deja exercitate de România. Însă, pentru a analiza prevederile MLI aplicabile României, în plus față de optiunile alese de România pentru implementare, trebuie luate în considerare concomitent și notificările și rezervele celuilalt stat parte la o Conventie de Evitare a Dublei Impuneri.

Impactul MLI
România a notificat OECD ca dorește ca 91 dintre Conventiile sale bilaterale sa intre sub incidența MLI. Principalele măsuri introduse prin MLI sunt modificări ale conceptelor de rezidență fiscală și sediu permanent, reguli speciale împotriva utilizării abuzive a tratatelor, dar și noi reguli privind impozitarea dobânzilor, dividendelor sau a câștigurilor de capital.
Anumite prevederi ale MLI sunt de natură să ajute companiile multinaționale în situații de dublă impunere, rezultată nesoluţionarea în timp util, folositoare şi eficientă a litigiilor referitoare la tratate, remediul propus de MLI fiind un angajament privind aplicarea arbitrajului în cadrul procedurilor amiabile, cu caracter obligatoriu.

Intrarea în vigoare și efectele juridice ale MLI
MLI a intrat în vigoare la nivel internațional pe 1 iulie 2018, la un an de la data ceremoniei de semnare de la Paris la care și România a luat parte. Din perspectiva României, însă, intrarea în vigoare a MLI are loc în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni calendaristice care începe la data depunerii instrumentului de ratificare (adică Legea 5/2022) la secretariatul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Totuși, intrarea în vigoare nu atrage și producerea de efecte. MLI va produce efecte pentru fiecare tratat de evitare a dublei impuneri încheiat de România și statele pentru care MLI este intrat în vigoare, astfel:

  • de la 1 ianuarie a anului următor, în cazul prevederilor referitoare la impozitarea cu reținere la sursă a veniturilor obținute de nerezidenți;
  • după șase luni calendaristice calculate de la cea mai recentă dată de intrare în vigoare a MLI pentru respectivele state semnatare, în cazul prevederilor referitoare la celelalte impozite.

Comentariu KPMG

Cu toate că efectele juridice ale ratificării MLI de către România se vor produce cel mai devreme posibil în a doua jumătate a anului 2022, recomandăm ca fiecare contribuabil să înceapă cât mai repede analiza a impactului acestor modificări. Eventuale ajustări necesită timp de implementare (de exemplu, în ceea ce privește statutul de sediu permanent). În acest context, vă stăm la dispoziție dacă doriți să aveți o discuție aplicată cu specialiștii KPMG privind potențialul impact al MLI asupra afacerilor derulate.