Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Mai mult despre KPMG în România

În Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021, s-a publicat Ordonanța de urgență nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Astfel, în continuare, vom prezenta principalele modificări.

Prelungirea termenelor de aplicare pentru amnistia fiscală introdusă prin O.U.G. 69/2020
Cererile de anulare a obligațiilor fiscale accesorii aferente obligațiilor fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 vor putea fi depuse până la data de 30 iunie 2022 (anterior, termenul limita impus ar fi fost data de 31 ianuarie 2022).

Regimul sumelor plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților
Se prelungește până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, suspendarea prevederilor Codului Fiscal referitoare exceptarea aplicării prevederilor specifice contribuțiilor sociale și impozitului pe venitul din salarii asupra sumelor achitate de către contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie. Pe aceiași perioadă se prelungește și suspendarea cu privire la deductibilitatea acestor cheltuieli din calculul impozitului pe profit.

Facilități privind taxa pe valoarea adăugată
Începând cu 1 ianuarie 2022, cota de 5% se aplică și pentru livrările de locuințe cu suprafață de maximum 120 mp a căror valoare nu depășește 700,000 RON. Pentru acele locuințe care se încadrează între 450.000 lei și 700.000 lei, o persoana fizica poate achiziționa o singură locuință beneficiind de cota de 5%. În scopul monitorizării aplicării facilității, se va crea “Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”.

Se introduce aplicarea cotei reduse de 5% pentru livrările de energie termica către anumite categorii (populație, spitale, unități de învățământ, organizații neguvernamentale, unități de cult, furnizorii de servicii sociale) pe perioada sezonului rece (perioada cuprinsă între data de 1 noiembrie a unui an și data de 31 martie a anului următor).

Regimul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori
Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022, se modifică limitele în care angajatorii pot acorda angajaților proprii cadouri, inclusiv tichetele cadou, neimpozabile în baza art. 76, alin. (4), lit. (a) din Codul Fiscal. Astfel, veniturile obținute de către angajați de la angajatori, din cadourile în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, cu fiecare ocazie din cele menționate în Codul Fiscal (e.g. cu ocazia Paștelui/ Crăciunului, 8 martie, 1 iunie) sunt considerate venituri neimpozabile în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie, nu depășește 300 lei.

O altă modificare importantă adusă de această ordonanță de urgență face referire la tichetele cadou acordate de către angajatori, angajaților proprii, cu alte ocazii decât cele menționate mai sus, conform prevederilor. Astfel, pentru valoarea nominală a tichetelor cadou prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. (h), din Codul Fiscal, angajatorul va avea obligația calculării, reținerii și plății contribuțiilor sociale obligatorii ale angajatului si angajatorului (i.e. contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate și respectiv contribuția asiguratorie pentru muncă). Această prevedere se aplică de asemenea începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022.

Comentariu KPMG

Atragem atenția că, în cazul în care companiile au agreat prin contractele colective de muncă sau regulamentele interne posibilitatea acordării de tichete cadou pentru ocazii precum ziua companiei, ziua angajatului sau alte evenimente definite de angajator ca fiind sociale, valoarea acestor tichete va reprezenta avantaj în natură, subiect de contribuții sociale și impozit pe venit.

Modificări aduse Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
Una din modificările aduse Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare face referire la modalitatea de emitere a biletelor de valoare. Astfel, odată cu publicarea prezentei ordonanțe (i.e. 18 decembrie 2021), biletele de valoare se vor putea emite exclusiv pe suport electronic, emiterea acestora pe suport de hârtie nemaifiind posibilă.

În plus, se elimină prevederea conform căreia tichetele de masă trebuiau distribuite de către angajator, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare. Astfel, începând cu 18 decembrie 2021, valoarea tichetelor de masă ce va fi transferată lunar salariaților de către unitatea emitentă, este corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul, eliminându-se astfel obligativitatea acordării acestora în avans.

Prezenta ordonanță de urgență aduce de asemenea o modificare semnificativă în ceea ce privește acordarea tichetelor cadou. Astfel, începând cu 18 decembrie 2021, se interzice acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât angajaților proprii. Prin urmare, se abrogă alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 165/2018, prin care, prin excepție, se puteau acorda tichete cadou și altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate.

Având în vedere modificările aduse cu privire la acordarea tichetelor cadou acordate altor categorii de beneficiari decât angajații proprii, ordonanța de urgență abrogă în acest sens și art.114 alin. (2), lit. (n) din Codul Fiscal, conform căruia biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenței nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și publicitate, erau considerate venituri din alte surse.

În ceea ce privește normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, conform prezentei ordonanțe de urgență acestea se vor modifica în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Comentariu KPMG

Limitarea categoriilor de persoane cărora pot fi acordate tichete cadou, impestează puternic serie de industrii ce utilizau cu precădere tichetele cadou pentru campaniile de marketing, promovarea pe piețe existente sau noi, precum și pentru reclamă și publicitate.

Modificări privind Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
O modificare importantă menționată în prezenta ordonanță de urgență face referire la salariul de bază minim brut garantat în plată. Astfel, odată cu publicarea prezentei ordonanțe (i.e. 18 decembrie 2021), salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Aceeași prevedere se aplică și în cazul salariaților care au deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni și care sunt încadrați cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Modificări aduse Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Sunt incriminate ca infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reținerea și neplata sau încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la ordonanță (impozitul pe venituri, contribuția la asigurările sociale și de sănătate, contribuția la fondul pentru mediu). Măsura se va aplica începând cu data de 1 martie 2022.