Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Mai mult despre KPMG în România

În Monitorul Oficial nr. 1073 din data de 09.11.2021 a fost publicat Ordinul nr. 1783 / 04.11.2021 al Președintelui ANAF privind natura informațiilor pe care contribuabilii trebuie să le declare prin fișierul standard, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și datele de la care categoriile de contribuabili sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal (în continuare “Ordinul”).

Pe scurt:
Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) este un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile între contribuabili și autoritățile fiscale. Acest standard a fost conceput de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică („OECD”) în anul 2005, versiunea cea mai recentă fiind OECD SAF-T 2.0, versiune pe care se bazează și autoritățile din România. Declarația D406 (SAF-T) este un fișier în format electronic, bazat pe un fișier tip .XML, standardizat internațional pentru trimiterea de rapoarte fiscale, de raportare TVA, de la societăți către autoritățile fiscale.

Prin intermediul Ordinului, ANAF definitivează natura informațiilor pe care contribuabilii trebuie să le declare, forma declarației informative privind fișierul standard de control fiscal – Declarația Informativă D406, termenele de transmitere de către contribuabil a acestei declarații, datele de la care contribuabilii sunt obligați să transmită Declarația Informativă D406 (în funcție de natura acestora), precum și procedura și condițiile de transmitere a acestei declarații.

Principalele puncte de interes pentru Contribuabili

Termenele de depunere
Conform Ghidului Contribuabilului, Declarația informativă D406 se va depune în format electronic, termenul limită de depunere fiind:

  • până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informații decât cele privind Stocurile si Activele).
  • până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, în cazul Declarației informative D406-Active (mijloace fixe).
  • în termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul Declarației informative D406-Stocuri.

Obligația de furnizare a fișierului SAF-T
Prin Ordin al Președintelui ANAF, se stabilește obligația de depunere a Declarației informative D406 pentru fiecare categorie de contribuabili:

  • pentru marii contribuabili – de la data de 1 ianuarie 2022;
  • pentru contribuabilii încadrați în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021 – de la data de 1 iulie 2022;
  • pentru contribuabilii mijlocii – de la data de 1 ianuarie 2023;
  • pentru contribuabilii mici – de la data de 1 ianuarie 2025;
  • pentru contribuabilii nou înregistrați – de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declarației informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înscriși.

Contribuabilii trebuie să depună Declarația Informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA). Contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA vor depune fișierul SAF-T trimestrial.

Important de menționat este faptul că pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare, încadrate la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023.

În această categorie intră și Societățile de administrare a investițiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative.

Perioada de grație
Ordinul prevede și o perioadă de grație pentru toate categoriile de contribuabili după cum urmează:

  • 6 (șase) luni pentru prima raportare, respectiv cinci (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T;
  • 3 (trei) luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T.

Perioada de grație se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligația de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.

Raportare modală
În cazul contribuabililor cu activitate economică mare, materializată printr-un volum mare de date, respectiv printr-un număr foarte mare de înregistrări contabile și informații de transmis prin fișierul SAF-T — modul de pregătire și depunere a Declarației informative D406 permite transmiterea mai multor formulare D406 (raportare modală), fiecare cu secțiuni sau subsecțiuni din declarația informativă, transmise succesiv de către contribuabilii/plătitorii respectivi pentru perioada de depunere până la data-limită.

Sistemele ANAF asigură primirea, procesarea și păstrarea integrală a declarațiilor informative D406.

Documentația tehnică
Versiunea actualizată și finală a documentației tehnice necesare pentru această raportare a fost publicată în secțiunea SAF-T a site-ului oficial ANAF.

Comentariu KPMG

Recomandăm tuturor contribuabililor (nu doar celor care sunt clasificați în categoria de Mari Contribuabili), să înceapă pregătirile pentru a se asigura că se vor putea conforma noilor cerințe, să analizeze în detaliu sistemele informatice interne și să identifice cele mai bune și mai eficiente soluții de colectare a informațiilor necesare completării Declarație informative D406.

KPMG vine în sprijinul contribuabililor cu o echipa mixtă de profesioniști atât din domeniul fiscal, cât și specialiști în IT pentru a găsi cele mai bune soluții pentru această nouă provocare.