Directiva europeană pentru salarii minime adecvate pentru lucrătorii din toate statele membre

Directiva europeană pentru salarii minime

Pe 28 octombrie 2020 Comisia Europeană a propus o directivă UE cu scopul de a se asigura că lucrătorii din Uniune sunt protejați prin existența unor salarii minime adecvate care să le permită un trai decent oriunde muncesc în Uniune.

1000
Mădălina Racovițan

Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services

KPMG in Romania

E-mail

Cum poate Directiva să asigure salarii și condiții de muncă mai bune in UE?

Directiva va contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă în Uniunea Europeană, intervenind pe trei direcții:

 1. Asigurarea unor salarii minime statutare adecvate (în acele cazuri în care există);
 2. Promovarea contractelor colective de muncă în toate statele membre;
 3. O mai bună aplicare și monitorizare în toate statele membre.

Ce obligații prevede Directiva pentru statele membre?

Directiva propune o combinație de măsuri pentru asigurarea unor salarii minime adecvate și sporirea accesului la protecția oferită de aplicarea acestora. Parte dintre măsuri sunt aplicabile numai în cazul acelor state care au un salariu minim statutar, în timp ce altele sunt aplicabile tuturor statelor membre.

Toate statele membre vor fi obligate să asigure:

 • Măsurile necesare pentru creșterea ariei de acoperire a contractelor colective de muncă. Dacă aria de acoperire este sub 70%, statele membre vor fi nevoite să prezinte un cadru de condiții favorabile negocierilor colective și să stabilească un plan de acțiune pentru promovarea negocierilor colective
 • Consolidarea aplicării și a monitorizării protecției salariului minim stabilit în fiecare țară. Statele membre vor fi nevoite să informeze Comisia Europeană anual cu privire la datele referitoare la protecția salariului minim la nivel național prin intermediul unor raportări anuale și dialog structurat.

Statele membre care aplică un salariu minim statutar vor fi obligate:

 • Să pună în aplicare elemente de guvernare precum:
  • criterii clare pentru stabilirea salariului minim - Criteriile naționale vor trebui să includă cel puțin puterea de cumpărare a salariului minim, nivelul general al salariului brut și distribuția acestuia, rata de creștere a salariului brut și productivitatea muncii.
  • valorile de referință indicative care să servească la evaluarea caracterului adecvat al salariului - Directiva nu recomandă un indicator specific. Indicatorii folosiți în mod obișnuit la nivel internațional, precum 60% din salariul median brut sau 50% din salariul mediu brut pot fi utili statelor membre pentru a evalua dacă salariul minim este echitabil comparativ cu salariul altor lucrători din același stat.
 • Să limiteze utilizarea de variații și deduceri ale salariului minim statutar pentru grupuri specifice de lucrători.
 • Să asigure implicarea efectivă a partenerilor sociali în stabilirea și actualizarea salariului minim prevăzut de lege
 • Să asigure accesul real al lucrătorilor la protecția salariului minim statutar.

Se dorește o armonizare a salariului minim pe întreg teritoriul Uniunii Europene?

Directiva nu încearcă o armonizare a salariului minim pe întreg teritoriul Uniunii Europene și nici să instituie un mecanism uniform pentru stabilirea salariului minim în Uniunea Europeană. Protecția salariului minim va continua să fie asigurată prin intermediul contractelor colective sau prin prevederile legale, în conformitate cu practicile naționale și cu respectarea deplină a competențelor naționale și a autonomiei partenerilor sociali.

Care sunt următorii pași?

Proiectul propus de Comisia Europeană va fi înaintat către Parlamentul European și Consiliu pentru aprobare. Odată adoptată, statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a transpune Directiva în legislația națională și pentru a transmite textele relevante către Comisie.
  

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte