Noi orientări CEPD privind conceptele de operator și persoană împuternicită și privind targetarea in social media

Noi orientări CEPD

În cadrul celei de-a treizeci și șaptea Plenare a Comitetului European pentru Protecția Datelor (CEPD) au fost adoptate două noi Orientări (Guidelines): Orientările privind conceptele de operator și persoană împuternicită în GDPR, respectiv Orientările privind targetarea utilizatorilor de social media.

1000
Laura Toncescu

Partner KPMG, Head of KPMG Legal

KPMG in Romania

E-mail

CEPD a constatat că sunt necesare noi îndrumări, mai practice, privind conceptele de operator și persoană împuternicită, astfel că Orientările adoptate cuprind o primă parte în care sunt explicate diferitele concepte, iar a doua parte cuprinde îndrumări detaliate cu privire la principalele obligații ale operatorilor/operatorilor asociați și ale persoanelor împuternicite.

Scopul noilor Orientări privind targetarea utilizatorilor de social media este de a clarifica rolurile și responsabilitățile furnizorului de social media, precum și ale persoanei vizate. Orientările oferă îndrumări practice și conțin exemple de diferite situații, în special cu referire la riscurile potențiale pentru libertățile individuale, principalii actori și rolurile acestora, aplicarea cerințelor cheie de protecție a datelor, precum și elementele cheie ale aranjamentelor dintre furnizorii de social media și persoanele vizate.

Totodată, având în vedere impactul deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza Schrems II, în cadrul Plenarei, CEPD a decis crearea unui grup de lucru care să analizeze situația plângerilor primite de către autoritățile de supraveghere cu privire la transferul datelor cu caracter personal realizat în baza Privacy Shield sau a clauzelor contractuale standard. Grupul de lucru va realiza o analiză și va asigura cooperarea între membrii CEPD.

De asemenea, a fost creat un grup de lucru al cărui rol este de a pregăti recomandări utile operatorilor și persoanelor împuternicite în realizarea procesului de identificare și implementare a măsurilor suplimentare care să asigure protecția adecvată a datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt transferate către state terțe.

Comunicarea completă a CEPD poate fi accesată aici.

Orientările privind conceptele de operator și persoană împuternicită în GDPR (versiunea pentru consultare publică) sunt disponibile aici, în limba engleză.

Orientările privind targetarea utilizatorilor de social media (versiunea pentru consultare publică) sunt disponibile aici, în limba engleză.


©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte