Amânarea termenelor de raportare DAC 6 este oficială

Amânarea termenelor de raportare DAC 6 este oficială

Termenele de raportare privind cerințele DAC 6 au fost amânate cu șase luni, în urma adoptării de către Guvern a Ordonanței de Urgență nr. 107/2020 („OUG 107”). Amânarea vine ca urmare a dificultăților cu care se confruntă multe instituții financiare, consultanți fiscali precum și autorități fiscale în contextul COVID-19. OUG 107 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.579 din data de 1 iulie 2020.

1000
Rene Schob

Partner, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

Noile termene de raportare

Conform OUG 107, Guvernul amână cu șase luni termenele de raportare pentru depunerea și schimbul de informații în ceea ce privește obligațiile de raportare a tranzacțiilor cu beneficii fiscale (cunoscute ca “MDR – Mandatory Reporting Standard”), introduse prin Directiva 2018/822/CE a Consiliului („DAC 6”) și implementate în legislația din România prin Ordonanța Guvernului nr.5/2020. Astfel, se amână următoarele măsuri:

  • Amânarea datei de raportare a aranjamentelor transfrontaliere raportabile începând cu 25 iunie 2018 până la 30 iunie 2020, de la 31 august 2020 la 28 februarie 2021.
  • Termenul de 30 de zile pentru raportarea aranjamentelor transfrontaliere raportabile începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021, inclusiv pentru aranjamentele raportabile pentru care primul pas în implementare a fost făcut în perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020.
  • În cazul aranjamentelor comercializabile, intermediarul întocmește primul raport periodic până la data de 30 aprilie 2021.
  • Amânarea termenului pentru primul schimb de informații a aranjamentelor transfrontaliere, de la 31 octombrie 2020 la 30 aprilie 2021.

Posibilitatea amânării termenelor de raportare vine ca urmare a amendamentelor aduse Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă, în urma consensului politic din cadrul Consiliului Uniunii Europene și a opiniei favorabile emise de Parlamentul European în iunie 2020.

Dorim să reiterăm faptul că prevederile Directivei DAC 6 sunt aplicabile în prezent (începând cu 1 iulie 2020). Amânările nou introduse se referă strict la termenele de raportare către autoritățile fiscale și nu aduc atingere celorlalte prevederi din Directiva DAC 6.

Comentariu KPMG

Considerăm binevenită amânarea acestor termene de raportare, îndeosebi în contextul actual. Există de asemenea multe detalii de natură tehnică și operațională care încă necesită discuții și confirmări din partea autorităților fiscale pentru a putea raporta cât mai corect informațiile solicitate. Suntem optimiști că odată cu acest răgaz, vom putea să clarificăm o mare parte din aspectele incerte în momentul de față așa încât, atât noi, cât și clienții noștri, să fim cât mai bine pregătiți pentru acest exercițiu complex.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte