Facilități fiscale acordate pe perioada stării de urgență prin O.U.G. nr.33/2020

Facilități fiscale pe perioada stării de urgenta

Prin această nouă ordonanță, Guvernul acordă bonificații pentru plata la scadență a impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul I al anului 2020.

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

Scopul facilității îl constituie susținerea activității economice pe perioada stării de urgență dar și creșterea gradului de colectare a creanțelor bugetare. În plus, se amână obligația plății TVA în vamă la importul anumitor produse necesare în combaterea pandemiei COVID-19, urmând ca importatorii să aplice sistemul de taxare inversă.

Bonificațiile acordate pentru plata la scadență a impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul I al anului 2020

În Monitorul Oficial nr. 260/2020 din data 30 martie 2020, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative (“Ordonanța”). Ordonanța intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv din 30 martie 2020.

Prin aceasta Ordonanță, se acordă o bonificație contribuabililor care își achită, la scadență, impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrului I al anului 2020, cu termen scadent 25.04.2020.

Bonificația se aplică de către entitățile plătitoare și are un cuantum diferit, în funcție de categoria în care contribuabilul se încadrează, astfel:

  • Marii contribuabili vor beneficia de o bonificație de 5%;
  • Contribuabilii mici și mijlocii, precum si contribuabilii care nu se încadrează în niciuna din aceste categorii (spre exemplu, fundații, ONG-uri, unități de învățământ private etc.), vor beneficia de o bonificație de 10%.

Reducerile de impozit pe profit de mai sus se aplică și:

  • contribuabililor plătitori de impozit specific care desfășoară și alte activități, pentru care datorează impozit pe profit (bonificațiile se aplică numai impozitului pe profit datorat de acești contribuabili). 
  • contribuabilii care au optat pentru un an financiar diferit de anul calendaristic, cu condiția să achite sumele scadente la termene ce se împlinesc în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020.

Precizăm că plătitorii de impozit pe profit vor avea obligația de a înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit bonificația calculată în temeiul ordonanței.

De asemenea, plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor vor beneficia de o bonificație de 10% pentru plata la scadență a impozitului datorat pentru trimestrul I 2020, cu termen de plata 25.04.2020. Aceștia vor scădea din impozitul datorat bonificația calculată potrivit Ordonanței.

Facilități privind TVA datorată în vamă

Conform Ordonanței, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal) nu vor face plata efectivă a TVA aferentă importurilor de medicamente, echipamente de protecție și alte dispozitive medicale și sanitare care pot fi folosite pentru prevenirea, limitarea și combaterea COVID-19, pe parcursul perioadei de timp cât este declarată starea de urgență pe teritoriul României, precum și timp de 30 de zile de la încetarea acesteia. Aceste persoane vor înregistra TVA aferentă prin mecanismul taxării inverse, dreptul de deducere fiind exercitat conform regulilor generale prevăzute de lege.

Comentariu KPMG

În plus față de prevederile fiscale, Ordonanța face, prin art.3, o precizare importantă referitoare la conținutul certificatului pentru situații de urgență (“CSU”). Astfel, prin CSU emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate. Prin urmare, firmele solicitante se pot raporta, la alegere, și la venituri, nu doar la încasări, atunci când determină diminuarea provocată de starea de urgență și o certifică pe proprie răspundere.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte