Noutățile din declarația 112 – importante pentru angajatorii din construcții, dar și pentru cei din alte domenii

Noutățile din declarația 112

Declarația 112 s-a modificat pentru a se reflecta corect regimul fiscal al veniturilor obținute din domeniul construcțiilor, modificat cu data de 22 iulie 2019. În plus, noul formular de declarație permite raportarea a două noi tipuri de asigurați: persoane fizice care primesc avantaje în bani sau în natură de la terţi, respectiv persoane fizice nerezidente care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor de la un plătitor de venituri din România şi care nu datorează contribuții sociale în România.

1000
Mădălina Racovițan

Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services

KPMG in Romania

E-mail

Noul formular al declarației 112

În Monitorul Oficial Nr. 794 din data de 1 octombrie 2019, a fost publicat Ordinul comun al Ministrului Finanțelor Publice nr. 3063/2019, al Misterului Muncii și Justiției Sociale nr. 134/2019 si al Ministerului Sănătății nr. 1430/2019, pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere şi de gestionare a ''Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate'' (D112).

Principalele modificări aduse de ordinul mai sus menționat, sunt:

  • Introducerea a două tipuri noi de asigurați:
    • Persoane fizice care primesc avantaje în bani sau în natură de la terţi, ca urmare a unei relații generatoare de venituri din salarii şi asimilate salariilor. Pentru această categorie de asigurați se vor reține atât contribuțiile sociale ale angajatului și ale angajatorului cât și impozitul pe venit. 
    • Persoane fizice nerezidente care obțin venituri din salarii şi asimilate salariilor de la un plătitor de venituri din România şi care nu datorează contribuţii sociale în România;
  • Se introduce o secțiune nouă de declarare a veniturilor, contribuțiilor și impozitului angajaților din domeniul construcțiilor. Astfel, noul model de declarație cuprinde o secțiune distinctă în care trebuie declarate informațiile pentru angajații ce realizează venituri în domeniul construcțiilor definit la art. 60, pct. 5 din Codul Fiscal. 

În plus, secțiunea dedicată angajaților din domeniul construcțiilor permite declararea veniturilor și a contribuțiilor aferente lunii iulie 2019, ținând cont de cele două modalități de tratament fiscal a veniturilor obținute în această lună. Reamintim că data de intrare în vigoare a OUG 43/2019 a fost 22 iulie 2019, motiv pentru care, începând cu această dată, tratamentul fiscal al veniturilor obținute de către persoanele fizice de la angajatori din domeniul construcțiilor, a fost modificat.

  • Se introduc câmpuri distincte pentru declararea fiecărei categorii de venit scutit de la plata impozitului și pentru valoarea impozitului scutit, așa cum sunt prevăzute la articolul 60 din Codul Fiscal.
  • În anexa asigurat se introduc câmpuri noi pentru declararea datelor privind persoanele detașate, atât cele detașate pe teritoriul României cât și cele detașate în/din state membre UE sau din afara UE. Datele referitoare la detașări se vor completa în declarație începând cu obligațiile declarative ale lunii următoare celei în care se va publica pe site-ul ANAF aplicația informatică a prezentului ordin.

Precizăm că prevederile ordinului se aplică începând cu obligațiile declarative ale lunii iulie 2019 și că declarația D112 se poate depune pe noua structura după publicarea pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a programelor de asistență a contribuabililor.
 

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte