Comisia Europeană solicită României să pună capăt mecanismului de plată defalcată a TVA

CE solicită României să pună capăt plății defalcate TVA

Conform Comisiei Europene, măsurile cu privire la plata defalcată a TVA contravin atât normelor UE în materie de TVA (Directiva 2006/112/CE a Consiliului), cât și libertății de a presta servicii (articolul 56 din TFUE). Menționăm ca România a solicitat o derogare pentru aplicarea acestui mecanism, derogare care a fost respinsă de către Comisie.

1000
Alin Negrescu

Partener Consultanță Fiscală, Head of Automotive & Industrial Markets

KPMG in Romania

E-mail

Comentariu KPMG

Având în vedere cele menționate mai sus, este de așteptat ca autoritățile române să dispună eliminarea acestui mecanism de plată defalcată, al cărui impact pozitiv asupra încasărilor bugetare nu a fost încă demonstrat.

Scutirea de TVA în contextul operațiunilor de transport efectuate pentru exporturi de bunuri

Cartrans Spedition SRL (numită în continuare „Cartrans” sau „Societatea”), o persoană impozabilă cu sediul în România, a intermediat servicii de transport rutier de bunuri. În acest sens, pentru anumite tranzacții realizate, autoritățile fiscale au refuzat aplicarea scutirii de TVA deoarece Societatea nu a putut furniza declarațiile vamale de export (numite în continuare „DVE”) din care să rezulte că bunurile au fost exportate efectiv.

În cauza nr. C-495/17 Cartrans, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (numită în continuare “Curtea”) a statuat că scutirea de TVA aplicabilă prestărilor de servicii de transport legate direct de exportul de bunuri nu poate fi condiționată exclusiv de prezentarea DVE. Astfel, atât timp cât prestările de servicii contribuie în mod direct la realizarea efectivă a operațiunii de export, Curtea a decis că aplicarea scutirii poate fi susținută și prin intermediul unui carnet TIR vizat de autoritățile vamale ale țării terțe de destinație a bunurilor atât timp cât autenticitatea acestuia, respectiv fiabilitatea lui, nu pot fi contestate.

Comentariu KPMG

Curtea, prin intermediul acestei decizii, a clarificat faptul că DVE nu este singurul document cu care se poate justifica scutirea de TVA pentru serviciile legate de exportul de bunuri. Totuși, trebuie avută în vedere și Decizia Curții în cazul C-288/16 LC care menționează că scutirea poate fi aplicată doar pentru acele servicii prestate direct expeditorului sau destinatarului acestor bunuri.

Astfel, recomandăm transportatorilor o analiză riguroasă a tranzacțiilor de acest tip pentru a determina măsura în care scutirea de TVA aplicată poate fi justificată.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte