Modificări ale legislației vamale

Modificări ale legislației vamale

În data de 30 iulie 2018, a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2018/1063 al Comisiei de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii Europene.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Începând cu 31 iulie 2018, definiția exportatorului va fi mai puțin restrictivă și va limita condițiile care trebuie îndeplinite pentru a fi exportator la cerințele esențiale pentru funcționarea regimului de export.

De asemenea, Regulamentul aduce și alte modificări importante, printre care permiterea plasării mărfurilor accizabile destinate exportului în regim de tranzit extern, precum și limitarea dreptului de a fi ascultat în cazul în care solicitantul unei decizii vamale nu furnizează în termenul legal informațiile solicitate de autoritatea vamală.

Modificarea definiției exportatorului

Definiția actuală a exportatorului limitează această calitate la o singură persoană, care trebuie să îndeplinească trei cerințe cumulative: să fie stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, să dețină un contract cu un destinatar dintr-o țară terță și să aibă competența de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate în afara teritoriului vamal al Uniunii Europene.

Modificarea Regulamentului este o schimbare importantă în practica vamală, întrucât simplifică condițiile aplicabile.

Astfel, începând cu 31 iulie 2018, exportatorul trebuie să fie (i) persoana stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii și care (ii) are competența de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate în afara teritoriului vamal al Uniunii Europene.

Noua definiție a exportatorului are implicații și în ceea ce privește tratamentul TVA aplicabil livrărilor de bunuri care sunt transportate în afara Uniunii Europene, în special cu privire la aplicarea scutirii de TVA în cazul tranzacțiilor succesive.

Exportul urmat de tranzit extern în cazul mărfurilor accizabile

În cazul în care mărfuri accizabile având statut vamal unional sunt destinate exportului, este posibilă plasarea acestora în regim de tranzit extern de la biroul vamal de export (care devine și biroul vamal de plecare a tranzitului) până la biroul vamal de ieșire.

Prin modificarea adusă se intenționează facilitarea supravegherii de către autoritățile vamale a mărfurilor accizabile destinate exportului care, pierzându-și statutul vamal de mărfuri unionale la momentul plasării sub regimul de tranzit extern, trec sub supravegherea autorităților vamale.

Exercitarea dreptului de a fi ascultat

Pentru a se evita ca procesul decizional să fie întârziat în mod nejustificat de către un solicitant care nu furnizează autorităților vamale informațiile corespunzătoare, în pofida faptului că i s-a dat posibilitatea de a face acest lucru, prin modificările aduse Actului Delegat se limitează dreptul de a fi ascultat al solicitantului, conform Codului vamal al Uniunii Europene.

Astfel, în cazul unei cereri care nu conține toate informațiile necesare, iar autoritatea vamală a cerut și nu a primit din partea solicitantului informațiile relevante în termen de cel mult 30 de zile, dreptul de a fi ascultat nu va fi extins, urmarea acestui fapt fiind imposibilitatea autorităților vamale de a accepta cererea.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte