Obligațiile de raportare impuse de Directiva DAC 6

Acest curs își propune trecerea în revistă a principalelor reguli privind raportarea obligatorie impusă de Directiva DAC 6 (Directiva 2018/822/EU ).

Principalele reguli privind raportarea obligatorie impusă de Directiva DAC 6.

Obligațiile de raportare impuse de Directiva DAC 6

Înregistrați-vă pâna la data de de 9 februarie 2021.

În lumina investigațiilor recente generate de „Lux Leaks”, „Panama Papers”, „Malta Leaks", care au avut ca scop identificarea structurilor cu potențial fiscal agresiv și folosirea companiilor offshore pentru diminuarea bazei impozabile, Parlamentul European în colaborare cu Comisia Europeană au introdus reguli suplimentare de transparență la nivelul intermediarilor implicați în astfel de tranzacții. Directiva DAC 6 a fost adoptată la data de 25 iunie 2018, având ca dată de aplicare a regulilor termenul de 1 iulie 2020. În contextul pandemiei însă, țărilor membre li s-a oferit opțiunea de a amâna termenele de raportare cu o perioadă de maxim 6 luni, caz aplicabil și pentru România.

Astfel, termenele de raportare a aranjamentelor care îndeplinesc criteriile prevăzute de legislația DAC 6 au început să curgă de la 1 ianuarie 2021. Ceea ce este special la aceste reguli de raportare este că impun de asemenea o raportare a tranzacțiilor retroactive, cele pentru care primul pas spre implementare a fost făcut după 25 iunie 2018, dată la care Directiva a intrat în vigoare. În cadrul cursului vom trata tipurile de aranjamente care ar putea fi raportabile confom cerințelor DAC 6, vom discuta despre contribuabilii cărora li se aplică aceste reguli și vom prezenta pașii care trebuie urmați pentru a determina dacă un arajament ar fi potențial raportabil. Nu în cele din urmă, vom trece prin exemple practice și vom împărtăși primele concluzii după raportarea tranzacțiilor desfășurate în a doua parte a anului 2020, a căror termen de raportare a fost 31 ianuarie 2021.

Discuția va fi coordonată de specialiștii KPMG:

  • Ionuț Măstacăneanu, Director, Consultanţă Fiscală, KPMG în România
  • Andrada Goriță, Manager, Consultanţă Fiscală, KPMG în România

Tematică:

În cadrul acestui eveniment vom aborda, printre altele, aspecte legate de:

  • Căror contribuabili li se aplică aceste prevederi?
  • Ce fel de aranjamente urmărește Directiva DAC 6?
  • Pași de urmărit în determinarea unor aranjamente potențial raportabile.
  • Exemple practice de tranzacții potențial raportabile.
  • Concluzii după primul termen de raportare a tranzacțiilor retroactive.

Sesiunea Q&A

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest eveniment, vă mulțumim pentru prezență și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări.


 

Formatul de e-mail este incorect. Acest câmp este obligatoriu Formatul de e-mail nu este corect. Vă rugăm să introduceți adresa de e-mail a companiei.
Email
Acest câmp este obligatoriu
Prenume
Acest câmp este obligatoriu
Nume
Acest câmp este obligatoriu
informative image