Dezbatere a principalelor interacțiuni dintre contabilitate și fiscalitate

11 Decembrie 2018, 9:30AM - 4:00PM, EET Cluj Napoca, România

KPMG in Romania, prin seminarul pe care îl organizează, vă invită la discutarea şi dezbaterea principalelor elemente ce țin de interacțiunea dintre contabilitate și fiscalitate. Având în vedere aceste interacțiuni, considerăm relevant să fie identificate corect regimurile contabile și fiscale, precum și oportunitățile generate.

Sumar:

În cadrul acestui seminar, care se va desfășura într-un mod interactiv, vom discuta despre problemele cu care am observat că se confruntă în practică multe dintre societățile comerciale. De aceea, pentru a fi siguri ca vom acoperi cele mai importante teme pentru participanți, avem rugămintea de a ne transmite, la momentul înscrierii, și o listă de câteva probleme practice care ați dori să fie dezbătute.

Cui se adresează?

Cursul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul financiar, contabil şi fiscal.

Prezentatori:

Cursul va fi susţinut de profesionişti KPMG cu experienţă în domeniul fiscal

 • Romana Schuster, Chief Knowledge Officer, Consultanță Fiscală
 • Horațiu Mihali, Director, Audit and Assurance
 • Cristian Tătaru, Manager, Servicii de Asistență Fiscală
   

Contacte

Mai mult despre KPMG în România

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților
09:30 – 09:45 Introducere
09:45 – 11:15

Aspecte contabile întâlnite în legislația fiscală

 • Alinierea contabilitate vs. fiscalitate în temeiul legislației fiscale;
 • Rolul contabilității în determinarea unui rezultat fiscal corect;
 • Politicile contabile ale societății și impactul fiscal al acestora;
 • Erorile contabile și impactul lor asupra rezultatului fiscal;
 • Reinvestirea profitului – cerințe și implicații contabile și fiscale;
 • Ajustările pentru depreciere – constituire și deductibilitate la calculul rezultatului fiscal;
 • Amortizarea activelor – tratament contabil și fiscal;
 • Lucrări efectuate asupra activelor societății – capitalizare sau cheltuială curentă?
11:15– 11:30 Pauză
11:30 – 13:00

Reglementări privind documentele justificative

 • Rolul și conținutul documentelor justificative;
 • Păstrarea și arhivarea documentelor financiar-contabile;
 • Documente interne ale societății: nota de recepție și constatare diferențe, fișa de magazine, bon de predare, transfer, restituire, bon de consum, decizie pentru alocare serie și număr facturi, chitanțe, avize – aspecte practice (așa DA / așa NU);
 • Avizul de expediție;
 • Scrisoarea de trăsură (CMR);
 • Foile de parcurs;
 • Factura, factura simplificată și autofactura; corectarea facturilor;
 • Alte aspecte de interes practic.
13:00 – 14:00 Prânz
14:00 – 15:40

Modificări legislative recente; exemple practice

 • Dividende distribuite trimestrial (situații financiare interimare) – implicații contabile și fiscale;
 • Cesiunea de creanțe;
 • Costurile excedentare ale îndatorării din perspectivă fiscală – implicații contabile;
 • Cum determinăm cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile – exemple practice;
 • Cum se înregistrează operațiunile aferente Stock Option Plans;
 • Propuneri de modificare a reglementărilor contabile.
15:40 – 16:00 Sesiune de întrebări și răspunsuri