KPMG vă invită la discutarea și dezbaterea principalelor elemente care ar trebui avute în vedere în legătură cu închiderea exercițiului financiar 2017

20 Februarie 2018, 9:15AM - 5:00PM, EET Timișoara, România

Prin seminarul pe care îl organizează, KPMG vă invită la discutarea și dezbaterea principalelor elemente care ar trebui avute în vedere în legătură cu închiderea exercițiului financiar 2017. Noile reglementări aplicabile impun schimbări de regim, precum și oportunități, de aceea este benefic să le identificăm și să analizăm cum trebuie aplicate, respectiv valorificate.

În cadrul acestui seminar, care se va desfășura într-un mod interactiv, vom discuta despre problemele cu care am observat că se confruntă în practică multe dintre societățile comerciale.

Pentru a fi siguri ca vom acoperi cele mai importante teme pentru participanți, avem rugămintea de a ne transmite, la momentul înscrierii, și o listă de câteva probleme practice care ați dori să fie dezbătute.

Obiectivele cursului:

Discutarea principalelor aspecte de avut în vedere la închiderea exercițiului financiar 2017 din punct de vedere contabil și fiscal (impozit pe profit; TVA; impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți; taxe locale).

Expunerea celor mai semnificative modificări recente ale Codului Fiscal, în contextul închiderii exercițiului financiar 2017.

Cui se adresează?

Cursul nostru se adresează managerilor și specialiștilor din domeniul financiar, contabil și fiscal.

Instructori:

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul fiscal:

  • Andreea Judy, Manager, Externalizare Servicii Contabile
  • Corina David, Manager, Servicii de Asistență Fiscală
  • Vlad Foica, Manager, Servicii de Asistență Fiscală

 

Contacte

Mai mult despre KPMG în România

08:45 – 09:15 Înregistrarea participanților
09:15 – 11:15 Lista de verificare de final de an. Ce ar cuprinde obligatoriu procedura de închidere a exercițiului financiar 2017?
  Inventarierea patrimoniului – tratament contabil și fiscal
  Despre reevaluarea imobilizărilor corporale, revenirea la cost în cazul imobilizărilor corporale și amortizarea fiscală
  Impozitul pe clădiri și reevaluarea
  Venituri și cheltuieli angajate și tratament fiscal aplicabil
  Ajustări pentru depreciere și provizioane
  Stocuri în curs de aprovizionare și recunoașterea veniturilor din vânzarea bunurilor (bunuri în tranzit la închiderea exercițiului)
11:15 – 11:30  Pauză de cafea
11:30 – 13:00 Noutăți contabile introduse în anul 2017
  Exemple de tratamente contabile (ex. reducerile comerciale, costurile îndatorării)
  Modificarea politicilor contabile și estimări ale conducerii
  Corectarea erorilor – tratament contabil și tratament fiscal
  Evenimente ulterioare datei bilanțului
  Importanța manualului de politici contabile
13:00 – 14:00 Pauză de prânz
14:00 – 16:00 Cum calculăm limitele
de deductibilitate la protocol, sponsorizare, bunuri acordate gratuit (impozit
pe profit și TVA)?
  Beneficii acordate salariaților – regulile privind prestările/livrările către sine
  Pierderi din creanțe (impozit pe profit și TVA)
  Împrumuturi intra-grup: dobânzi și diferențe de curs valutar, costul îndatorării
  Deductibilitatea cheltuielilor (cheltuieli privind serviciile de consultanță, tranzacții intra-grup etc.), implicații TVA și impozit pe veniturile nerezidenților
  Dimensionarea creditelor fiscale și recunoașterea creditului fiscal extern
  Cheltuielile de cercetare-dezvoltare
  Scutirea profitului reinvestit
  Declararea și plata impozitului pe profit (plăți anticipate, an fiscal diferit de anul calendaristic etc.)
16:00 – 16:15 Pauză de cafea
16:15 – 17:00 Ce noutăți legislative fiscale ne aduce anul 2018?

Înscrieri
Până la 9 februarie 2018, prin confirmare telefonică sau prin email la:

Daiana Omut
T: +40 747 333 128
E: domut@kpmg.com