Stefano Calligaro

Stefano Calligaro, născut în 1976 la Cividale del Friuli (Italia), trăiește și lucrează la Cluj-Napoca (România) și este un artist conceptual poetic care folosește asocieri de cuvinte sau imagini pentru a-și crea lucrările.

Natura practicii lui Stefano Calligaro poate fi văzută ca o intenție minimală de a descrie construcția unei opere de artă prin straturi de gesturi ca și colectare care deplasează și remodelează materiale, imagini și semnificații găsite.

Stefano Calligaro, born in 1976 in Cividale del Friuli (Italy), lives and works in Cluj-Napoca (Romania), is a poetic conceptual artist who uses word or image associations to create his works

The nature of Stefano Calligaro's practice can be seen as a minimal intent to describe the construction of an artwork through layers of gestures as collecting displacing and remodeling found materials, images and meanings.