Ștefan Ungureanu

Ştefan Ungureanu şi-a încheiat studiile la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti cu un masterat la clasa prof. Nicolae Alexi. Lucrările sale - compoziţii tehnice solide, de obicei în culori puternice - desfac ştiinţa şi filozofia în bucăţi. În lucrările lui Ştefan Ungureanu, eşti fie într-un laborator, fie pe teren, într-o locaţie stranie sau periculoasă, tot timpul în mijlocul unui experiment, a unei predicţii sau al unui diagnostic - totul impregnat de mister şi de umor. „Cu siguranţă par grafician, desenator”, spune Ştefan Ungureanu. „La mine, desenul și formele domină cromatica. Sunt forme îmbrăcate în culoare. Cât despre tematică, mulţi caută sau au găsit ceva şi vor să-l îl spună. Mie mi se pare mai degrabă că trebuie să încerci să pui pe pânză lucruri care nu se pot comunica. Eu am mai degrabă întrebări decât răspunsuri. Deşi unele întrebări au o soluţie, sunt mai degrabă căutări. Să zicem că e încă e o provocare la comunicare”. Cu expoziţii la Bucureşti, Koln, New York, Halifax, Viena, Madrid, Paris, Lisabona, Ştefan Ungureanu e interesat de soarta omului, cu „O” mare. Pictează umanitatea. Artistul nu desenează portrete, personaje, ci indivizi prinşi în tot felul de angrenaje sofisticate, căutând, găsind, întrebând. Proiectează viitorul sau ipoteze despre viitor. Provoacă privitorul să descopere calităţile misterioase pe care obiectele comune le-ar putea căpăta.

Ştefan Ungureanu completed his studies at the National University of Arts in Bucharest with a master's degree in the class of Prof. Nicolae Alexi. His works - solid technical compositions, usually in strong colors - tear science and philosophy to pieces. In the works of Ştefan Ungureanu, you are in a laboratory, either in the field, in a strange or dangerous location, all the time in the middle of an experiment, a prediction or a diagnosis - everything imbued with mystery and humor. "I certainly look like a graphic artist, a draftsman," says Ştefan Ungureanu. "For me, drawing and shapes dominate color. They are shapes dressed in color. As for the topic, many are looking for or have found something and want to say it. It seems to me rather that you have to try to put on canvas the things that cannot be communicated. I have more questions than answers. Although some questions have a solution, they are more like quests. Let's say it's still a communication challenge". With exhibitions in Bucharest, Cologne, New York, Halifax, Vienna, Madrid, Paris, Lisbon, Ştefan Ungureanu is interested in the fate of man, with a big "O". It paints humanity. The artist does not draw portraits, characters, but individuals caught in all kinds of sophisticated gears, searching, finding, asking. Project the future or make assumptions about the future. Challenge the privilege to discover the mysterious qualities that common objects could acquire.