Robert Koteles

În contrapondere radicală cu mișcarea figurativă, Róbert Köteles este unul dintre acei artiști care revizitează și persistă în a lucra cu pictura nonfigurativă. Încă de la începutul carierei sale, Róbert Köteles a început să lucreze cu o țesătură filigranată numită "Clipa", un termen practic intraductibil din limba română, care înseamnă "clipă de liniște"; acesta se referă atât la timp, cât și la spațiu, ambele active într-o stare pregnantă de noi forme și momente care încep să diverge, să se ciocnească și, în cele din urmă, să ne modeleze realitatea. Artistul testează în mod continuu și obsesiv această stare de materie care există sub suprafața percepției noastre. Atât de minuțioasă este căutarea sa, atât de necruțătoare este urgența lucrărilor sale, încât, în timp ce el îl prinde pe "Clipa" în împletituri geometrice complicate, la fel și "Clipa" îl prinde pe el în posibilitățile sale infinite de geneză.

Radically counterpointing the figurative movement, Róbert Köteles is one of those artists who revisits and persists in working with non¬figurative painting. Since early on in his career, Róbert Köteles has started working with a filigreed weaving called „Clipa”, a virtually untranslatable term from Romanian, meaning „still moment”; it relates to both time and space, both active in a pregnant state of new shapes and moments that start diverging, colliding and ultimately shaping our reality. The artist continuously and obsessively tests this state of matter that exists underneath the surface of our perception. So thorough is his search, so unrelenting is the urgency of his artworks, that while he seizes “Clipa” in intricate geometrical webbings, so does “Clipa” seize him in its endless possibilities of genesis.