Nona Inescu

Trăiește și lucrează între Berlin, Germania și București, România.

Și-a finalizat studiile în vara anului 2016 la Universitatea Națională de Arte din București (Departamentul de Fotografie și Video) după ce a studiat la Chelsea College of Art & Design din Londra (2009-2010) și la Royal Academy of Fine Arts din Anvers. (2010-2011). Practica ei artistică este interdisciplinară și include fotografie, instalații, sculpturi și lucrări video. Având la bază o perspectivă teoretică și literară, lucrările se concentrează pe relația dintre corpul uman și mediu și redefinirea acestui subiect în cheie post-umană. Proprietățile mediatoare ale corpului sunt redate în mai multe moduri, proiectând o translație a lumii condusă de afect, semnalând poziția sa ca interfață între sine și realitate. Conceptele de timp geologic și inter-relația noastră intensă cu mediul nostru alcătuiesc o estetică a unei comunități contemporane primare într-o tehno-sferă organică și biologică. 

Lives and works between Berlin, Germany and Bucharest, Romania.

She completed her studies in the summer of 2016 at the National University of Arts in Bucharest (Photography and Video Department) after studying at the Chelsea College of Art & Design in London (2009-2010) and at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp (2010-2011). Her artistic practice is interdisciplinary and includes photography, installation, sculptures and video works. Based on a theoretical and literary perspective, the works focus on the relationship between the human body and the environment and the redefinition of this subject in a post-human key. The mediating properties of the body are rendered in several ways, projecting a translation of the world driven by affect, signaling its position as an interface between self and reality. Concepts of geological time and our intense interrelation with our surroundings compose an aesthetic of a primal contemporary togetherness in an organic and biological techno-sphere.