Miklos Onucsan

Artist român, locuiește și lucrează în Oradea. A absolvit Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”, Cluj, RO. Membrii organizațiilor: A.I.A.P. (Asociația Internațională a Artiștilor Profesionişti); Membru Atelier 35; Membru al U.A.P. România; Președintele U.A.P. Bihor între 1993-1997; Membru al Asociației Internaționale a Producătorilor de Hârtie și Artiștilor de Hârtie (I.A.P.M.A.).

Miklós Onucsán lucrează într-o linie (post-)conceptuală riguroasă, combinând un spectru larg de medii, cum ar fi instalația, textul, obiectul, fotografia, video și arta procesuală, intervențiile, acțiunile, obiectele și situațiile găsite. Lucrările sale urmăresc o sistematizare aparent exhaustivă a realității fenomenale a lumii în idei și structuri de gândire, descoperind procese și posibilități care de obicei rămân neobservate sau neexplorate. Dar, în mod paradoxal, acestea se materializează în forme concrete lipsite de emfază, folosind adesea materiale modeste și o poziție autoasumată a artistului ca observator.

Romanian Artist, he lives and works in Oradea. Graduated the „Ion Andreescu” Institute of Fine Arts, Cluj, RO. Organizations membership: A.I.A.P. (International Association of Profesionist Artists); Member of Atelier 35; Member of U.A.P. Romania; President of U.A.P. Bihor between 1993-1997; Member of International Association of Hand Papermakers and Paper Artistst (I.A.P.M.A.).

Miklós Onucsán works in a rigorous (post-)conceptual vein, combining a broad spectrum of media, such as installation, text, object, photography, video and process art, interventions, actions, found objects and situations. His works aim for an apparent exhaustive systematization of the world’s phenomenal reality into ideas and structures of thought uncovering processes and possibilities that usually remain unobserved or unexplored. But, paradoxically, they materialize in concrete forms that are lacking in emphasis, often employing modest materials and a self-assumed stance of the artist-as-observer.