Jonas Staal

Jonas Staal este un artist vizual a carui viziune tratează relația dintre artă, propagandă și democrație. Este fondatorul organizației artistice și politice New World Summit care isi desfasoara activitatea incepand din 2012 si pana in prezent. Conduce impreună cu Florian Malzacher tabara de creatie Training for the Future, iar cu avocatul pentru drepturile omului Jan Fermon a inițiat procesul de acțiune colectivă Collectivize Facebook. Împreună cu scriitoarea și avocata Radha D’Souza a fondat Tribunalul pentru Crime Climatice Intergeneraționale, iar împreună cu Laure Prouvost este coadministrator al Uniunii Obscure.

Staal și-a finalizat cercetarea de doctorat în arta propagandei la programul PhDArts al Universității Leiden, Olanda.

Jonas Staal is a visual artist whose work deals with the relation between art, propaganda, and democracy. He is the founder of the artistic and political organization New World Summit (2012–ongoing). Together with Florian Malzacher he co-directs the training camp Training for the Future, and with human rights lawyer Jan Fermon he initiated the collective action lawsuit Collectivize Facebook. With writer and lawyer Radha D’Souza he founded the Court for Intergenerational Climate Crimes (2021-ongoing) and with Laure Prouvost he is co-administrator of the Obscure Union.

Staal completed his PhD research on propaganda art at the PhDArts program of Leiden University, the Netherlands.