Ion Bitzan

Artist roman născut la 23 august 1924, în localitatea Limanu, din judeţul Constanţa. Este considerat unul dintre cei mai importanţi artişti plastici români care s-au afirmat între anii 1960 şi 1970. Subtil şi versatil, a trecut cu succes prin diverse stiluri, concepte şi ideologii, câştigând notorietate atât în ţară, cât şi în străinatate. Opera sa, care numără peste 1200 de lucrări, demonstrează stăpânirea celor mai diverse medii: pictură, colaj, gravură, ceramică, obiecte şi instalaţii, grupate în cicluri care acoperă o gamă uimitor de largă de subiecte.

A studiat (1945-1951) pictura la Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" din Bucureşti (în prezent Universitatea Naţională de Arte). Din 1963 şi până la moartea sa, în 1997, a predat la această instituţie, mare parte din perioadă la Catedra de design. În 1964 a urmat cursurile de vară (pictură şi sculptură) la Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" din Perugia, Italia, iar în 1970 şi 1971 a fost "artist-in-residence" la Muzeul Stedelijk din Amsterdam. În 1981 este profesor invitat ("visiting professor") la universităţile de artă din New York, Washington, San Francisco şi Philadephia.

A expus mult, atât în ţară, cât şi în străinătate, în expoziţii personale, dar şi de grup. A avut expoziţii în România, Italia, Brazilia, Franţa, Germania, Scoţia, Olanda, USA, Irlanda, Japonia, Iugoslavia, Norvegia, Spania, Ungaria şi Polonia.

În 1964 şi 1997, a participat la Bienala din Veneţia. A reprezentat România şi la Bienalele din Sao Paolo din 1967, 1969 şi 1981. În 1980 a expus la Salonul din Paris, iar în anul următor a participat cu lucrări la o expoziţie din Osaka (Japonia), la Concursul Internaţional de Desen de la Trienala din Polonia şi la expoziţia "Paper Caper" - galeria Frank Marino, New York. În anul 1985, Consiliul Artelor din Irlanda de Nord a prezentat creaţii ale artistului la Belfast.

Romanian artist, born on August 23, 1924, in the town of Limanu, Constanța county. He is considered one of the most important Romanian plastic artists who emerged between the 1960s and 1970s. Subtle and versatile, he successfully made his way through various styles, concepts and ideologies, gaining notoriety both in the country and abroad. His oeuvre, which numbers over 1200 works, demonstrates his mastery of the most diverse mediums: painting, collage, engraving, ceramics, objects and installations, grouped into cycles that cover an amazingly wide range of subjects.

He studied (1945-1951) painting at the Institute of Fine Arts "Nicolae Grigorescu" in Bucharest (currently the National University of Arts). From 1963 until his death in 1997, he taught at this institution, most of the time at the Department of Design. In 1964 he attended summer courses (painting and sculpture) at the Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" in Perugia, Italy, and in 1970 and 1971 he was "artist-in-residence" at the Stedelijk Museum in Amsterdam. In 1981 he was a visiting professor at the art universities in New York, Washington, San Francisco and Philadelphia.

He exhibited a lot, both in the country and abroad, in personal and group exhibitions. He had exhibitions in Romania, Italy, Brazil, France, Germany, Scotland, Holland, USA, Ireland, Japan, Yugoslavia, Norway, Spain, Hungary and Poland.

In 1964 and 1997, he participated in the Venice Biennale. He also represented Romania at the Sao Paolo Biennials in 1967, 1969 and 1981. In 1980 he exhibited at the Paris Salon, and the following year he participated with works at an exhibition in Osaka (Japan), at the International Triennial Drawing Competition from Poland and at the "Paper Caper" exhibition - Frank Marino gallery, New York. In 1985, the Arts Council of Northern Ireland presented the artist's creations in Belfast.