Ian Waelder

Artist și editor spaniol care trăiește și lucrează în Frankfurt. În prezent, face parte din seminariștii cursului lui Haegue Yang la Städelschule și a făcut parte tot că seminarist și din cursul lui Peter Fischli și al Seminarului Pure Fyction al lui Mark von Schlegell.

Practica sa explorează urmele izolând istoriile de arhivă și limbajul în raport cu biografia să, lucrând prin poetica accidentului și reutilizarea celor aruncați. Waelder folosește următoarea propoziție că întreg enunțul lucrării sale: „Zgomotul, urmele și semnele sunt rezultatele unei activități care nu se aștepta neapărat să le producă”. 

Spanish artist and publisher based in Frankfurt am Main. He’s currently part of the class by Haegue Yang at the Städelschule and has been part of the class by Peter Fischli and Mark von Schlegell’s Pure Fyction Seminar.

His practice explores the trace by isolating archival histories and language in relation to his biography, working through the poetics of the accident and the repurposing of the discarded. Waelder uses the following sentence as the whole statement of his work: “The noise, traces and marks are the results of an activity that did not necessarily expect to produce them.”