Horia Damian

Horia Damian a fost un pictor francez de origine română, membru de onoare din străinătate al Academiei Române (din 1993).

Horia Damian s-a născut la 27 februarie 1922 la București și a murit în data de 13 mai 2012 la Paris. Desfășoară pe parcursul vieții o bogată activitate de pictură și sculptură, având la bază studii de arhitectură făcute la București. Expune pentru prima dată la Salonul Oficial în anul 1942 (unde obține Premiul pentru gravură); 1942 reprezintă și anul primei sale expoziții personale.

Ca participant în cadrul Salonului Oficial din 1945, obține Premiul Anastase Simu, care consta și dintr-o bursă, ce i-a permis să ajungă la Paris, unde a avut privilegiul de a studia sub coordonarea lui André Lhote și a lui Fernand Léger.

1952 este anul primei sale expoziții în străinătate (după plecarea din țară), expoziție care va fi urmată de alte manifestări de anvergură. Structura sa de arhitect este ușor descifrabilă în lucrările sale pe pânză, prin rigoarea extraordinară a desenului. Pânzele organizate pe cicluri iconografice tratează de multe ori elemente arhitectonice arhetipale, precum porți, temple, piramide, construcții, capiteluri, frontoane, etc.

A avut numeroase expoziții de pictură și sculptură în America de Nord și Europa și a participat la Bienala de la Veneția și la cea de la São Paolo.

Activitatea artistică a lui Horia Damian cuprinde varii moduri de manifestare: pictură pe pânză, instalații, vitralii ș.a.

Horia Damian was a French painter of Romanian origin, honorary member from abroad of the Romanian Academy (since 1993).

Horia Damian was born on February 27, 1922 in Bucharest and died on May 13, 2012 in Paris. Throughout his life, he carried out a rich activity of painting and sculpture, based on architectural studies done in Bucharest. He exhibited for the first time at the Official Salon in 1942 (where he obtained the Engraving Award); 1942 is also the year of his first personal exhibition.

As a participant in the Official Salon of 1945, he obtained the Anastase Simu Prize, which also consisted of a scholarship, which allowed him to go to Paris, where he had the privilege of studying under the direction of André Lhote and Fernand Léger.

1952 is the year of his first exhibition abroad (after leaving the country), an exhibition that will be followed by other far-reaching manifestations. His architectural structure is easily decipherable in his works on canvas, through the extraordinary rigor of the drawing. The canvases organized by iconographic cycles often deal with archetypal architectural elements, such as gates, temples, pyramids, buildings, capitals, pediments, etc.

He has had numerous exhibitions of painting and sculpture in North America and Europe and participated in the Venice Biennale and the São Paolo Biennale.

Horia Damian's artistic activity includes various ways of manifestation: painting on canvas, installations, stained glass windows, etc.