Gili Mocanu

Gili Mocanu este unul dintre cei mai puternici și influenți artiști contemporani români. A absolvit Universitatea Națională de Arte București în 1999, și a obținut masteratul în 2000 cu expoziția „Gili a murit“.

Pictor, poet, muzician, Gili Mocanu este promotorul unei arte totale şi radicale. Pânzele sale suprarealist-magritteene, cu stilizări formale pop-warholiene şi nebuloase înţelesuri bricostore-nietzscheene, au magnetizat nu doar scena artistică. Artist de un umor grav, socratic, sarcastic, cu o operă riguroasă, naiv-abisală şi elegantă, peste care pluteşte un uşor aer morbid (probabil un ultim reziduu sublimat al spiritualismului ortodoxist autohton), Gili Mocanu provoacă perplexitate şi plăcere, ca orice produs de marcă al civilizaţiei postindustriale. Gili Mocanu gândeşte, compune, pictează şi vinde. E un brand. E liber şi are totodată succes, fără a face compromisuri. 

Gili Mocanu is one of the best and most influential contemporary Romanian artists. He graduated from the Bucharest National University of Arts in 1999, and obtained his master's degree in 2000 with the exhibition "Gili died". He paints, he is a poet and also a musician. Gili Mocanu is the promoter of a total and radical art. His Surrealist-Magritte canvases, with formal Pop-Warholian stylizations and nebulous Bricoster-Nietzschean meanings, magnetized not only the artistic scene. He is serious, socratic, sarcastic and has a very clever sense of humor, with a rigorous, naive-abyssal and elegant work, over which floats a slightly morbid air (probably a last sublimated residue of autochthonous orthodox spiritualism), Gili Mocanu causes perplexity and pleasure, as any branded product of post-industrial civilization. Gili Mocanu thinks, composes, paints and sells. It's a brand. He is free and at the same time successful, without making compromises.