Aparatus 22

Apparatus 22 este un colectiv de artă multidisciplinar inițiat de actualii membri Erika Olea, Maria Farcas, Dragoș Olea și regretata artistă Ioana Nemes (1979, București – 2011, NY) în ianuarie 2011 la București, România.

Apparatus 22 explorează relațiile complicate dintre modă și economie, politică, studii de gen, mișcări sociale, religie pentru a înțelege societatea contemporană.

Un șir de lucrări foarte diverse - instalații, spectacole, bazate pe text - modelează practica în care realitatea este amestecată cu ficțiunea și povestirea și totul se îmbină cu o abordare critică atrăgând cunoștințe și experiență din design, sociologie, literatură și economie.

Apparatus 22 is a multidisciplinary art collective initiated by current members Erika Olea, Maria Farcas, Dragos Olea and late artist Ioana Nemes (1979, Bucharest – 2011, NY) in January 2011 in Bucharest, Romania.

Apparatus 22 is exploring the intricate relationships between fashion and economy, politics, gender studies, social movements, religion in order to understand the contemporary society.

A string of very diverse works -installations, performances, text based- shapes their practice in which reality is mixed with fiction and storytelling and all merges with a critical approach drawing knowledge & experience from design, sociology, literature and economics.