• Irina Stănică, Counsel |
4 min read

Până la data de 17 aprilie 2024 angajatorii trebuie să implementeze un ghid intern privind prevenirea și combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii pe criteriul de sex la locul de muncă. Obligația face parte din cel mai recent cadru legislativ, Hotărârea nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, și se aplică instituțiilor și autorităților administrației publice centrale și locale, civile și militare, precum și companiilor private.

Scopul adoptării cadrului legislativ este acela de a stabili un cadru metodologic în aplicarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii hărțuirii pe criteriul de sex și a hărțuirii morale la locul de muncă prin respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării directe și indirecte pe criteriul de sex.

Concret, noua metodologie urmărește oferirea unui instrument de lucru pentru experții/tehnicienii și angajații în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, promovarea asigurării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, sprijinirea persoanelor care se află în situații de hărțuire pe criteriul de sex și de hărțuire morală la locul de muncă, dar și a companiilor private care se confruntă, la nivel intern, cu situații de hărțuire pe criteriul de sex și hărțuire morală la locul de muncă.

Astfel, angajatorii au obligația de a adopta o serie de măsuri pentru combaterea hărțuirii pe criteriul de sex și hărțuirii morale la locul de muncă, precum: întocmirea unei proceduri interne privind promovarea, inclusiv ocuparea funcțiilor de decizie, a funcțiilor din consiliile de administrație și de supraveghere; organizarea muncii, condițiilor de muncă și mediului de muncă; asigurarea tratamentului egal în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă.

Ce poți face dacă ai fost hărțuit

Victima hărțuirii pe criteriul de sex sau a hărțuirii morale la locul de muncă are posibilitatea de a depune o plângere/sesizare în cazul în care apar divergențe de opinii sau ușoare conflicte interpersonale care se pot rezolva la nivelul persoanelor implicate, dar care, daca rămân nerezolvate, pot degenera. Victima poate sesiza și instalarea treptata a stării de tensiune, prin acțiuni agresive sistematice/repetate îndreptate de către o persoană sau de un grup de persoane împotriva sa sau o stare de tensiune accentuată care necesită intervenția reprezentanților angajatorului în vederea medierii conflictului, pentru a evita escaladarea acestuia. În plus, se poate sesiza și stigmatizarea și/sau izolarea socială la locul de muncă, concedierea sau constrângerea victimei de a demisiona de la locul de muncă, fapt care diminuează șansele acesteia de a se încadra din nou la alte locuri de muncă.

În ceea ce privește etapele pe care le poate urma victima actelor de hărțuire pe criteriul de sex și de hărțuire morală la locul de muncă, aceasta poate  aborda direct presupusul hărțuitor sau, dacă nu poate aborda direct un presupus hărțuitor, el/ea poate informa superiorul ierarhic al presupusului hărțuitor despre comportamentul nedorit și deranjant. Ulterior, victima poate informa persoana responsabilă/comisia de primire și soluționare a cazurilor de hărțuire asupra oricăror acțiuni sistematice/repetate de hărțuire pe criteriul de sex și de hărțuire morală la locul de muncă și poate încerca soluționarea amiabilă a cauzei. În final, în cazul în care nu se reușește soluționarea amiabilă, victima poate sesiza instanța de judecată.

Ce trebuie să aibă în vedere angajatorii

Aceștia au obligația de a pune în aplicare metodologia și de a introduce dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și ale Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în regulamentul intern. Mai mult, angajatorii trebuie să interzică și să sancționeze orice acțiuni care pot conduce la hărțuire morală la locul de muncă sau pe criteriul de sex. În plus, angajatorii trebuie să instruiască angajații pentru conștientizarea și prevenirea hărțuirii pe criteriul de sex și a hărțuirii morale la locul de muncă și să se asigure că diseminează prevederile Metodologiei prin toate mijloacele interne de comunicare și informare a angajaților.

Astfel, pentru a evita eventuale amenzi, companiile private trebuie să implementeze prevederile Metodologiei până la data de 17 aprilie 2024 prin realizarea unui ghid intern privind prevenirea și combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii pe criteriul de sex la locul de muncă.

De asemenea, companiile private trebuie să informeze și să instruiască anual angajații,  prin traininguri aplicate, exemplificând comportamentele ce pot constitui hărțuire morală sau hărțuire pe criteriul de sex la locul de muncă, cu prezentarea drepturilor, dar si a obligațiilor salariaților cu privire la aceste fapte. Pentru asigurarea conformării cu prevederile legale, recomandăm ca în tot acest proces companiile să fie asistate de specialiști.

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today