• Alexandru Chirigiu, Director |
3 min read

Finalul anului 2023 a adus câteva modificări importante în ceea ce privește situațiile financiare, atât din punct de vedere contabil, cât și fiscal: termen de depunere condiție tranzitorie pentru microintreprinderi, noile conturi contabile detaliate în formularul de bilanț aferent anului 2023, precum și noi amenzi pentru sancționarea contravențiilor conform Legii Contabilității 82/1991.

  • Ordinul MF. nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, introduce în structura formularului 20 „Situația veniturilor și cheltuielilor” defalcarea cheltuielilor pe noile conturi contabile privind cheltuielile cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile pentru 2022 și 2023 cât și evidențierea cheltuielilor în relația cu entitățile afiliate, aferente cheltuielilor de management, consultanță și drepturilor de proprietate intelectuală.
  • Ordonanța 115/2023 introduce o noua condiție tranzitorie pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii aferent anului fiscal 2024 și anume depunerea până la data de 31 martie 2024 a situațiilor financiare anuale restante, inclusiv depunerea în termen a situațiilor financiare pentru anul curent.
  • În ceea ce privește Legea Contabilității nr. 82/1991, au fost actualizate sancțiunile contravenționale prevăzute de Lege, cele referitoare la pregătirea și depunerea situațiilor financiare:
    • pentru prezentarea datelor eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare amenda crește la intervalul 1.000 lei - 3.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declarațiilor privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, inclusiv cele consolidate amenda crește la intervalul 2.000 la 10.000 lei, pentru cele referitoare la depunerea în termenul legal, amenda crește la intervalul 1.000 lei- 3.000 lei pentru perioada de întârziere cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, la intervalul 2.000 lei - 4.000 lei pentru perioada de întârziere cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare;

Alte modificări se referă la amenzi pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității cu privire la aprobarea politicilor și procedurilor contabile prevăzute de legislație, care se vă sancționa cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei, nerespectarea reglementărilor cu privire la utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate, precum și la întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse, care se vor sancționa cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, sau nerespectarea reglementărilor cu privire la efectuarea inventarierii care se vă sancționa cu amendă de la 3.000 lei la 20.000 lei.

Ordonanța 115 publicată la finele anului 2023, introduce și cerințe suplimentare pentru persoanele juridice fară scop patrimonial. Astfel, persoanele juridice fără scop patrimonial care, în exercițiul financiar de raportare, au primit sume reprezentând subvenții, sponsorizări, sume redirecționate, conform legii, din impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum și alte forme similare de finanțare, indiferent de valoarea cumulată a acestora, au obligația de a întocmi o declarație care însoțește situațiile financiare anuale și evidențiază sumele astfel primite, respectiv utilizate.

Simultan, este introdusă și contravenția privind nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declarației prevăzute mai sus, precum și amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării noilor reglementări privind întocmirea declarației care însoțește situațiile financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial care, în exercițiul financiar de raportare, au primit sume reprezentând subvenții, sponsorizări, sume redirecționate, conform legii, din impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum și alte forme similare de finanțare, indiferent de valoarea cumulată a acestora.

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today