• Alin Negrescu, Partner |
  • Călin Dragoman, Senior Managing Associate |
  • Alexandru Comănescu, Director |
3 min read

Echipa integrată KPMG Legal - Toncescu și Asociații SPRAL și KPMG Tax, formată din Călin Dragoman în calitate de Coordonator al Practicii de Litigii KPMG Legal, Alin Negrescu, Partener Consultanță Fiscală, KPMG în România, și Alexandru Comănescu, Director Consultanță Fiscală, KPMG în România, a obținut pentru unul dintre cei mai mari producători, importatori și distribuitori de băuturi alcoolice cel de-al doilea succes în fața Curții de Apel București într-un litigiu fiscal cu o valoare de peste 7 milioane de euro. Anterior, aceeași echipă a avut un alt important succes pentru aceeași societate, vizând anularea obligațiilor fiscale de peste 10 milioane de euro.

Hotărârea favorabilă obținută în luna decembrie de către KPMG a vizat interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale în materie privind calificarea discount-urilor oferite distribuitorilor, față de care autoritățile fiscale au dispus, în mod nelegal, reîntregirea bazei de calcul a TVA cu valoarea presupuselor servicii prestate de către distribuitori, în virtutea calificării eronate de către autoritatea fiscală a operațiunilor ca reprezentând remunerarea unor prestări de servicii efectuate de către distribuitori in favoarea producătorului / importatorului.

Echipa integrată KPMG Legal-Toncescu și Asociații SPARL - KPMG Tax a susținut cu succes faptul că o astfel de calificare s-a realizat în mod diferențiat în inspecțiile fiscale realizate atât cu privire la clientul KPMG, cât și cu privire la distribuitori, având în vedere că operațiunea a fost recalificată doar față de clientul KPMG, generându-se astfel un tratament fiscal diferențiat al aceleași operațiuni analizate în ambele părți, fiind încălcate astfel principiile certitudinii impunerii și dispozițiile art. 6 alin. (1) C.proc.fisc. Deopotrivă, recalificarea operațiunii de către organele fiscale s-a realizat cu neconsiderarea dreptului de stabilire și modificare a discount-urilor în mod unilateral de către Societate, prin raportare la situația de fapt și la dispozițiile contractuale încheiate între Societate și distribuitori, ceea ce contravenea modalității de stabilire a prețului de către părțile implicate într-un contract de prestări servicii, inclusiv valoarea discount-urilor neputând fi calificată ca reprezentând un preț caracterizat juridic ca fiind real și serios pentru prestarea unui serviciu.

De asemenea, teza juridică promovată în fața instanței de judecată a vizat în esență scopul acordării acestor discount-uri de către Societate prin raportare la condițiile de bună practică de la nivelul Grupului din care face parte Societatea, la care fiecare distribuitor trebuie să adere precum și justificarea acordării respectivelor discount-uri pe întreaga perioadă ce a făcut obiectul inspecției fiscale.

O altă parte a litigiului fiscal a vizat respingerea nelegală a deductibilității taxei pe valoare adăugată aferentă unor campanii promoționale, față de care, raportat la dreptul unional și la jurisprudența Curții Europene, am demonstrat că bunurile oferite cu titlu gratuit în cadrul unor campanii promoționale nu pot fi calificate ca fiind o livrare de bunuri doar pentru simple erori formale în Regulamentele de vânzare, rezultând astfel deductibilitatea taxei pe valoare adăugată.

Hotărârea Curții de Apel București nu este definitivă, aceasta putând fi atacată cu recurs în fata Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Pe parcursul desfășurării litigiului în fața Curții de Apel București, echipa integrată KPMG Legal și Tax a beneficiat de sprijinul continuu al reprezentanților clientului, atât din partea departamentului juridic, cât și a departamentului financiar, fiind un efort comun al echipei clientului și echipelor de consultanți fiscali și avocați ai KPMG.