• Teodora Alecu, Director |
2 min read

Un pas important în direcția implementării conceptului de “sănătate digitală” a fost făcut prin publicarea Anexelor la Ordinul Ministerului Sănătății pentru aprobarea Ghidului de finanțare pentru investiții specifice în eHealth și telemedicină, acestea fiind parte din PNRR.

Conceputul de sănătate digitală se largeste de la “e-sănătate” la cel de “m-sănătate” (sau sănătatea mobilă). Astfel, pentru furnizarea de servicii de asistență medicală se vor utiliza pe scară mai largă tehnologii ale informației și comunicațiilor cum ar fi: aplicații digitale, dispozitive mobile, conexiuni wireless și platforme tip cloud.

Din activitățile eligibile pentru finanțare, un obiectiv important este reprezentat de investițiile care să conducă la dezvoltarea unui cadru sistemic de guvernanță a datelor și la schimbul eficient al acestora în cadrul diferitelor instituții administrative, unități sanitare, furnizori de servicii, pacienți. Astfel:

  • Se intenționează crearea de platforme digitale integrate la nivel național pentru sistemul medical, cum ar fi:
    • Platforme pentru gestionarea resurselor umane,
    • Platforme pentru gestionarea documentelor, înregistrarea electronică a documentelor în registre digitale,
    • Registre naționale de boli și platforme pentru gestionarea farmaceutică;
    • Platforme digitale pentru gestionarea și evidența infrastructurii/dotărilor de la nivelul instituțiilor.
  • Se va consolida rolul Ministerului Sănătății în furnizarea de date prestatorilor de servicii medicale.

Beneficiarii eligibili includ: instituții și organizații, de la direcții de sănătate publică și servicii de ambulanță până la institute de cercetare medicală și agenții guvernamentale din domeniul sănătății. Toate aceste investiții finanțate sunt menite sa adreseze situația actuală în care datele din sistemul de sănătate sunt incomplete, fragmentate, nesigure, nestructurate, nestandardizate și de multe ori non-electronice.

Este un pas semnificativ în direcția modernizării și îmbunătățirii sistemului nostru de sănătate, așteptarea fiind ca schimbul de date va deveni eficient în cadrul și între diferitele instituții administrative, furnizori de servicii medicale și pacienți.