• Alin Negrescu, Partner |
  • Călin Dragoman, Senior Managing Associate |
3 min read

Echipa integrată a KPMG Legal & Tax obține sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene de către Curtea de Apel Cluj într-un caz nou privind exercitarea dreptului de deducere a TVA refuzat de către autoritățile fiscale române pentru neîndeplinirea condițiilor de formă sau a altor condiții ce nu țin de legislația specifică privind TVA

Echipa integrată KPMG Legal (Toncescu și Asociații SPRAL) și KPMG Tax, coordonată de către Vlad Peligrad (Partener KPMG Legal) și Alin Negrescu (Partener KPMG) și formată din Călin Dragoman (Senior Managing Associate KPMG Legal), Mihai Beșliu (Senior Associate KPMG Legal), Alexandru Comănescu (Director KPMG), Diana Hadăr (Senior Manager KPMG Tax) și Andrei Tudor (Manager KPMG Tax) au obținut pentru un contribuabil sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene de către Curtea de Apel Cluj cu următoarele întrebări preliminare:

  1. Prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului, referitoare la dreptul de deducere a TVA, se opun unei practici naţionale potrivit căreia, în situaţia în care o societate achizitionează un bun, pe care mai apoi îl pune la dispoziţia unui subcontractant, cu titlu gratuit, pentru realizarea unor lucrări în beneficiul celei dintâi societăţi, se refuză acestei societăţi dreptul de deducere a TVA aferent bunului achiziţionat, întrucât se consideră că achiziţia nu este în folosul operaţiunilor sale taxabile, ci în folosul operaţiunilor taxabile ale subcontractantului?
  2. Prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului, referitoare la dreptul de deducere a TVA, se opun unei practici naţionale potrivit căreia dreptul de deducere este refuzat unui contribuabil deoarece acesta nu a ţinut o evidenţă contabilă distinctă pentru sediul permanent din România, iar din acest motiv organele fiscale nu pot verifica costurile cu manopera aplicată pieselor turnate al căror proprietar este reclamanta şi nici întreaga activitate de procesare care se desfăşoară pe teritoriul României?

Litigiul ce a cauzat controversa de interpretare și aplicare a dispozițiilor Directivei 2006/112/CE a vizat exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentă achiziției unei macarale precum și servicii conexe de instalare a acesteia, într-un spațiu deținut de către societate, spațiu ce este pus la dispoziție cu titlu gratuit unor terți ce prestează servicii de prelucrare a pieselor turnate de mare tonaj în favoarea societății.

Echipa KPMG Legal & Tax au susținut pe parcursul inspecției fiscale, a contestației administrative și a litigiului judiciar că este îndeplinită condiția de fond a exercitării dreptului de deducere a TVA de către societate demonstrând că achiziția macaralei și punerea acesteia în funcțiune, chiar dacă este folosită de către terți pentru realizarea activității de procesare, a fost efectuată de către societate în vederea desfășurării de operațiuni taxabile.

Autorităție fiscale române au contestat dreptul societății de a deduce TVA aferentă achiziției macaralei și a serviciilor de punere în funcțiune a acesteia pe motivul că societatea nu și-ar fi înregistrat un sediu permanent în România și în consecință, autoritățile fiscale nu au putut verifica costurile cu manopera aplicată pieselor turnate de către prestatorii serviciilor de procesare și de asemenea, că odată ce macaraua este pusă cu titlu gratuit la dispoziția prestatorilor de servicii, dreptul de deducere n-ar aparține societății, ci prestatorilor de servicii, întrucât aceștia beneficiază de utilizarea macaralei în prestarea serviciilor de procesare.

Tribunalul Cluj a respins acțiunea formulată împotriva actelor fiscale emise ca fiind nefondată. Echipa KPMG Legal (Toncescu și Asociații SPARL) a reprezentat cu succes societatea în faza de recurs în fața Curții de Apel Cluj unde, pe baza punctului de vedere întocmit, instanța a apreciat că pentru dezlegarea prezentei cauze, în lipsa altor precedente ale CJUE precum și a specificității acestui caz, este necesară formularea unei trimiteri preliminare privind modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor Directivei 2006/112/CE a Consiliului în prezenta speță.