• Alin Negrescu, Partner |
 • Inga Țîgai, Partner |
 • Diana Hadăr, Director |
5 min read

Sistemul Electronic Central de Informații privind Plățile (CESOP) reprezintă un set de reglementări adoptat de Consiliul European în data de 18 februarie 2020, care impune furnizarea de informații privind plățile transfrontaliere de către prestatorii de servicii de plată.

Pe scurt

Prestatorii de servicii de plată care operează în Uniunea Europeană trebuie să supravegheze beneficiarii plăților transfrontaliere și să transmită administrațiilor fiscale ale statelor membre informații despre persoanele care primesc peste 25 de plăți transfrontaliere într-un trimestru. Aceste informații vor fi centralizate într-o bază de date europeană numită Sistemul Electronic Central de Informații privind Plățile (CESOP), unde vor fi stocate, agregate și verificate împreună cu alte baze de date europene.

Noua raportare va intra în vigoare începand cu 1 ianuarie 2024.

Această raportare are ca scop furnizarea către autoritățile fiscale din statele membre a unor instrumente necesare pentru a detecta posibilele fraude în ceea ce privește TVA-ul, inclusiv in comerțul electronic. 

Obligația de raportare

Obligația de raportare se aplică numai prestatorilor de servicii de plată care prestează servicii de plată în Uniunea Europeană, dupa cum urmează:

 • Instituțiile de credit, care acoperă băncile cu licență deplină stabilite în Europa, precum și sucursalele europene ale instituțiilor de credit care au sediul central în afara UE și care prestează servicii de plată;
 • Instituţii emitente de monedă electronică, care acoperă toți prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de plată prin intermediul monedelor electronice – e.g. furnizorii de portofele electronice și furnizorii de cupoane / carduri electronice;
 • Instituțiile de plată, care sunt o categorie reziduală ce poate acoperi toate societățile care prestează servicii de plată și care nu se încadrează în niciuna dintre celelalte categorii enumerate mai sus;
 • Oficiile poștale care efectuează operațiuni de virament care sunt îndreptățite să presteze servicii de plată.

Cu toate că definiția prestatorilor de servicii de plată este destul de largă și acoperă majoritatea serviciilor de plată, aceasta trebuie citită împreună cu normele aplicabile serviciilor de plată în cauză. Într-adevăr, nu toate serviciile de plată intră în sfera de aplicare a obligației de raportare. Ca atare, este posibil ca o entitate să se califice drept prestator de servicii de plată în conformitate cu reglementările CESOP, dar să nu presteze niciunul dintre serviciile de plată menționate.

Serviciile de plată în domeniu

Pe lângă cele patru categorii de prestatori de servicii de plată din domeniile de aplicare, prezentate mai sus, reglementările CESOP limitează, de asemenea, obligația de raportare la serviciile de plată numai la prestatorii de servicii de plată care prestează următoarele servicii:

 • Executarea operațiunilor de plată și a transferurilor de fonduri în conturile de plăți;
 • Executarea operațiunilor de plată acoperite de o linie de credit;
 • Emiterea de instrumente de plată și achiziționarea de operațiuni de plată;
 • Remiterea de bani.

Chiar dacă aceste categorii cuprind o multitudine de prestatori de servicii de plată există o serie de excepții, cum ar fi depunerea și retragerea de numerar sau serviciile de inițiere a plăților și furnizarea de servicii de informare cu privire la conturi care nu intră în sfera de aplicare a obligației de raportare, iar lista continuă.

Monitorizarea și declanșarea obligației de raportare

Odată ce toate condițiile prevăzute sunt îndeplinite, o plată intră în domeniul de aplicare a obligației de raportare. Cu toate acestea, ea nu va fi raportată decât dacă sunt îndeplinite cele două condiții suplimentare, mai exact:

 • plățile să fie tranfrontaliere și
 • numărul acestora să depășească 25 plăti / trimestru către un anumit beneficiar.

Aceste două condiții trebuie să fie verificate și îndeplinite în fiecare trimestru calendaristic astfel încât obligația de raportare să aibă loc.

Obligația de raportare

După cum am menționat și anterior această raportare va avea loc în fiecare trimestru începând cu ianuarie 2024 și va fi necesar ca prestatori de servicii de plată să trimită datele către statele membre cel târziu până la sfârșitul lunii următoare trimestrului calendaristic la care se referă datele, după cum urmează:

 • Trimestrul 1 (ianuarie - martie): 30 aprilie
 • Trimestrul 2 (aprilie-iunie): 31 iulie
 • Trimestrul 3 (iulie-septembrie): 31 octombrie
 • Trimestrul 4 (octombrie - decembrie): 31 ianuarie 

Prezentare generală a elementelor de date

În conformitate cu reglementările CESOP, există 15 elemente principale de date care trebuie declarate în format electronic (xml), după cum urmează:

 • Elemente obligatorii: trebuie să fie întotdeauna furnizate și prezente în formular. În cazul în care aceste elemente nu sunt furnizate, formularul va fi respins și obligația de raportare va fi consideratî neîndeplinită;
 • Elemente obligatorii optional: se furnizează doar atunci când datele sunt disponibile. Dacă elementele nu sunt furnizate atunci când sunt disponibile, va avea ca rezultat ducerea la nerespectarea obligației de raportare. Cu toate acestea, în cazul în care datele nu sunt disponibile pentru prestatorul de servicii de plată și câmpul nu este completat, formularul nu va fi respins, iar obligația de raportare va fi considerată în continuare îndeplinită.
 • Elemente obligatorii atunci când este cazul: se furnizează atunci când sunt îndeplinite condițiile specifice pentru a fi solicitate. Nefurnizarea elementelor atunci când sunt îndeplinite condițiile va duce la respingerea formularului și la nerespectarea obligației de raportare. În cazul în care condițiile nu sunt îndeplinite, atunci datele nu trebuie furnizate.

După introducerea tuturor elementelor solicitate în formular, acesta trebuie să treacă printr-un proces de validare astfel încât multitudinea de reguli să fie îndeplinite sau semantica simbolurilor folosite să fie corectă.

În cazul unui rezultat negativ al validării, prestatorul de servicii de plată trebuie să retrimită datele de plată cu datele corecte. În cazul în care validarea negativă se datorează eșecului verificării XSD la nivel național, prestatorul de servicii de plată trebuie să retrimită toate datele pentru trimestrul respectiv. Alternativ, atunci când un prestator de servicii de plată primește un rezultat negativ al validării care provine de la CESOP, statele membre ar trebui să îi permită acestuia să retrimită doar datele privind beneficiarii de plăți care fac obiectul corecției. Retrimiterea declarației trecând prin același process ca cea inițială.

Sancțiuni

În vederea respectării noilor prevederi și cu scopul de a evita evaziunea fiscală, diferite țări din Uniunea Europeană au decis aplicarea unor sancțiuni. Sancțiunile privind nerespectarea obligației de depunere a CESOP variază în funcție de legislația fiecărei țări. Momentan, în România, nu s-a stabilit cuantumul sancțiunilor.

Serviciile KPMG

Pentru a determina în ce măsură vi se aplică raportarea CESOP, precum și pentru a stabilii pașii necesari implementării, vă stăm la dispoziție.

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today