• Nicoleta Mihai, Associate Partner |
  • Alin Negrescu, Partner |
3 min read

Ce trebuie reținut

Operatorii economici care au Notificat organul fiscal competent până la 31 ianuarie 2023 privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare în sold la 31 decembrie 2021 în conformitate cu prevederile Ordonanței 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, trebuie să transmită organului fiscal, până la 31 iulie 2023- Solicitarea de restructurare însoțită de planul de restructurare și testul creditorului privat prudent, sub sancțiunea decăderii. O modificare importantă adusa pe ultima sută de metri actului normativ vizează prelungirea termenului de depunere a solicitării de restructurare potrivit mențiunii de mai sus, fiind efectuată în data de 30 iunie 2023 prin Ordonanța de urgență nr.63/30 iunie 2023 publicată în Monitorul Oficial nr. 603/30.VI.2023, prelungind ultima dată de depunere de la 31 iulie 2023 la 31 iulie 2024.  

Esențial

Reamintim că mecanismului de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2021, ale operatorilor economici a fost instituit prin Ordonanța 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale procedură inițiată în urmă cu mai bine de trei ani.

Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale stabilește cadrul legal prin care contribuabilii care au obligații de plată restante la buget sa poată beneficia de mecanisme care urmăresc stimularea la plata voluntară a datoriilor fiscale de către contribuabili, prin restructurarea obligațiilor restante la 31 decembrie 2021 pe baza unui plan de restructurare, plată eșalonată și supravegherea fiscală pe perioada înlesnirii, cat si anularea unor obligații accesorii

Pentru a beneficia de aceasta măsura, contribuabilul trebuie să fi notificat organul fiscal competent  cu privire la intenția de restructurare până la data de 31 ianuarie 2023, sub sancțiunea decăderii, din dreptul de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare și să depună solicitarea de restructurare până la data de 31 iulie 2024, sub sancțiunea decăderii.

Împreuna cu solicitarea de restructurare – cu termen de depunere 31 iulie 2024 - se depune Planul de restructurare si Testul Creditorului Privat Prudent, care reprezintă o analiză de sine stătătoare din care rezultă că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent și care ar obține un grad mai mare de recuperabilitate a crențelor, în varianta restructurării, față de varianta executării silite sau a insolvenței.

Precizăm că în sensul Ordonanței 6/2019 prin obligații bugetare se înțeleg obligații de plată a oricăror sume care se cuvin bugetului general consolidat şi/sau bugetelor autorităților publice centrale şi locale individualizată în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central, în vederea recuperării.

Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică şi pentru obligațiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3)

Ce trebuie făcut?

  • Evaluarea eligibilității contribuabilului pentru aplicarea restructurării fiscale;
  • Întreprinderea tuturor demersurilor administrative pentru gestionarea procesului de intrare în procedura de restructurare fiscală;
  • Întocmirea planului de restructurare și a testului creditorului privat prudent;
  • Convocarea AGA a societății în vederea aprobării planului de restructurare;
  • Monitorizarea trimestriala a implementării planului de restructurare fiscală, inclusiv a modificărilor ulterioare ale acestuia;
  • Finalizarea planului de restructurare și obținerea deciziei de finalizare a înlesnirii la plată si a deciziei de anulare a obligațiilor bugetare accesorii și eventual principale, din partea autorităților fiscale;

Gestionarea întregului proces necesita cunoștințe și experiență în domenii variate, precum fiscalitate, analiză financiară, evaluare, asistență juridică și asistență specifică practicienilor în insolvență.

Echipa KPMG va poate oferi întreg suportul necesar cu privire la acțiunile descrise mai sus.

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today