• Angela Manolache, Partner |
5 mins read

Sondajul KPMG dezvăluie provocările și oportunitățile cu care se confruntă directorii generali din sectorul asigurărilor într-o perioadă de incertitudine continuă. CEO Outlook 2022 se bazează pe perspectivele a 1.325 de directori executivi din 11 sectoare cu privire la evoluțiile anticipate atât pentru propriul sector cât și pentru mediul economic în ansamblu. O evoluție interesantă este importanța în creștere acordată aspectelor legate de mediu, factori sociali și guvernanță (ESG), având în vedere că tot mai multe părți interesate, inclusiv angajații se așteptă ca societățile să aibă strategii ESG bine definite.   

În ceea ce privește perspectivele economice, în timp ce 90% dintre directorii generali din asigurări intervievați consideră că o recesiune este probabilă în următoarele 12 luni, 53% anticipează că aceasta va fi moderată și de scurtă durată și 79% sunt pregătiți cu planuri pentru a face față acestei recesiuni. Directorii generali din asigurări se pregătesc să facă față provocărilor geopolitice și economice actuale, în timp ce explorează modalități de atenuare a impactului recesiunii pentru a planifica perioada de perturbații economice. În următoarele 6 luni, 50% spun că plănuiesc să readucă în plan local sau chiar să internalizeze operațiunile din străinătate pentru a face față provocărilor geopolitice. Mulți iau în considerare sau vor lua în considerare, de asemenea, reducerea bazei de angajați pe termen scurt sau stoparea angajărilor (pentru următoarele șase luni, 77% au stopat sau intenționează să stopeze angajările, în timp ce 84% au luat în considerare sau vor lua în considerare reducerea bazei de angajați). Cu toate acestea, privind pe termen mai lung, 87% spun că intenționează să-și extindă forța de muncă în următorii 3 ani.

Majoritatea clară a directorilor executivi chestionați este optimistă în ceea ce privește creșterea economică globală pe termen lung, precum și creșterea sectorului lor în următorii 3 ani: 72% au indicat că se simt fie încrezători, fie foarte încrezători în potențialul de creștere al economiei globale, o ușoară creștere față de 70% în 2021, în timp ce 90% au spus că se simt încrezători sau foarte încrezători în perspectivele de creștere ale sectorului, comparativ cu 84% în 2021. La întrebarea despre creșterea propriei companii, majoritatea și-a exprimat încrederea (87%), dar aceasta marchează totuși o scădere de 6% față de 2021. Alianțele strategice (28%), creșterea organică (21%) și gestionarea riscurilor geopolitice (20%) sunt indicate de către directorii generali din asigurări ca fiind cele mai importante strategii pentru atingerea obiectivelor de creștere organizațională în următorii 3 ani, fuziunile și achizițiile fiind mai puțin importante comparativ cu anul trecut.

Directorii generali din asigurări direcționează investițiile digitale spre susținerea creșterii, 77% spunând că au o strategie de impulsionare a transformării digitale pentru a rămâne relevanți și a își menține competitivitatea. Colaborarea cu experții în domeniu este importantă; 78% sunt de acord că parteneriatele sunt esențiale pentru a-și menține reziliența și pentru a-și continua ritmul de transformare digitală (o creștere de la 65% în 2021). Securitatea cibernetică este o preocupare în creștere. Marea majoritate este de acord că o strategie cibernetică solidă este esențială pentru a câștiga încrederea părților interesate (82%). În plus, 84% văd securitatea informației ca o funcție strategică care îi ajută să obțină un avantaj competitiv. Mai mulți directori executivi spun că sunt pregătiți pentru un atac cibernetic – 59%, în creștere față de 48% în 2021. Acest lucru reflectă probabil conștientizarea faptului că volatilitatea geopolitică recentă a condus la un risc semnificativ mai mare.

Una dintre cele mai interesante perspective dezvăluite de sondaj este importanța tot mai mare a ESG. Directorii generali înțeleg din ce în ce mai mult că societățile care adoptă ESG sunt cele mai capabile să atragă și să rețină talente, să-și fidelizeze clienții și să obțină capital; 28% dintre directorii generali din asigurări au indicat că angajații și noii atrași așteaptă mai multe raportări și o transparență mai mare pe zona ESG, o creștere semnificativă de la 3% în 2021. În plus, 59% dintre directorii generali din asigurări văd o creștere semnificativă a cererii pentru mai multe raportări și pentru o transparență sporită în domeniul ESG (în creștere de la 48% în august 2021), în timp ce 81% cred că așteptările părților interesate cu privire la factorii sociali vor continua să se intensifice (față de 60% în august 2021). În plus, sondajul dezvăluie o conștientizare tot mai mare că o strategie ESG de succes trebuie să fie una serioasă și nu doar cu scop publicitar: 22% indică faptul că scepticismul cu privire la „greenwashing” (practica de a raporta informații false sau denaturate cu privire la progresele înregistrate în domeniul sustenabilității) este în creștere (de la 12% în august 2021).

În plus, observăm un angajament clar de a investi sume semnificative în dezvoltarea unei strategii ESG eficiente - 64% dintre directorii generali de asigurări chestionați s-au angajat să aloce mai mult de 6% din venituri pentru a face organizația lor mai sustenabilă, în timp ce 49% spun că vor investi între 6 și 10% din venituri, aproape dublu față de 2021.

Sondajul arată că, deși există o preocupare firească pentru dificultățile economice pe termen scurt, directorii generali din asigurări au o perspectivă pozitivă cu privire la viitorul sectorului lor și al companiilor pe care le conduc. Pentru a avea succes în contextul actual, ei trebuie să se concentreze pe investiții strategice, cum ar fi în tehnologii adecvate, și să rămână în același timp receptivi la nevoile părților interesate și ale angajaților lor. Remarc în special ca evoluție pozitivă conștientizarea din ce în ce mai mare a importanței factorilor ESG, care nu mai sunt opționali, ci trebuie să reprezinte elemente esențiale în strategia oricărei afaceri de succes. Pentru a anticipa schimbările, directorii generali ai companiilor de asigurări din România trebuie să fie proactivi în dezvoltarea strategiilor lor ESG, și nu doar să aștepte reglementările în domeniu.

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today