• Mădălina Racovițan, Partner |
4 mins read

Angajatorii ar trebui să regândească politicile de beneficii acordate angajaților, pentru că, deși plafonul de 33% din salariul de bază ar putea părea constrângător, în fapt, el ar putea asigura creșterea paletei de avantaje oferite pentru motivarea suplimentară a salariaților și retenția lor. Explicația - o mare parte dintre beneficiile extrasalariale acordate în prezent vor rămâne neimpozabile din ianuarie 2023, dacă, cumulat, ele nu vor depăși un plafon lunar stabilit. În plus, Ordonanța Guvernului 16/2022 a introdus două noi beneficii – contravaloarea hranei și cazarea/contravaloarea chiriei pentru angajații proprii. Cu alte cuvinte, în funcție de specificul activității și de profilul angajaților, companiile ar trebui să se pregătească să jongleze cu pachetele de beneficii, în așa fel încât să aducă cât mai multă plus-valoare politicilor salariale.

Atunci când vorbim despre beneficii, ne referim la toate tipurile de tichete, indemnizații și multe alte tipuri de decontări pe care angajatorul le acordă. Practic, Ordonanța 16/2022 a introdus un nou alineat articolului 76 din Codul fiscal – cel referitor la beneficii, prin care prevede că anumite beneficii cumulate lunar sunt beneficii neimpozabile în limita a 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Ordonanța explică, de altfel, care sunt acele anumite beneficii ce sunt limitate de plafonul de 33% - prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate (altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. k) a art. 76); contravaloarea hranei acordate de angajatori angajaților care nu beneficiază de tichete de masă; cazarea și contravaloarea chiriei pentru angajații proprii într-o limita lunară de 20% din salariul minim pe economie; contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora; contribuțiile la fondurile de pensii facultative în limita a 400 euro anual; primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale, în limita a 400 euro pe an; indemnizația de telemuncă în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Dar noul prag nu se aplică tuturor beneficiilor neimpozabile acordate de angajatori. De altfel, unele dintre cele mai uzitate – tichetele de masă, vacanță sau cele cadou neintrând în calculul beneficiilor plafonate. Ceea ce va face, cel mai probabil, ca angajatorul să nu depășească plafonul de 33%.

În aceste condiții, ce pachet de beneficii poate acorda un angajator unui salariat ce are salariul brut de încadrare egal cu cu salariul mediu pe economie, astfel încât să îl motiveze, dar să se și încadreze în plafonul de 33% ?

Ne-am gândit la două scenarii, adaptate realității. Astfel, un angajat la birou, ce lucrează exclusiv sau majoritar în regim de telemuncă, ce are un salariu de încadrare egal cu salariul mediu pe economie pentru anul 2023, adică 6.789 lei, am calculat că poate primi din partea angajatorului său un pachet lunar de beneficii neimpozabile în suma totală de 2.240 lei. Ce ar putea conține acesta ? Ținând cont de nevoile acestuia, angajatorul poate alcătui un pachet de beneficii format din contravaloarea chiriei în unităţile proprii, inclusiv de tip hotelier, sau într-un imobil închiriat de către angajator în acest scop de la o terţă persoană – în sumă lunară de 600 lei, o indemnizație de telemunca de 400 lei, contribuția lunară la un fond de pensii facultative în sumă de 160 lei, asigurare voluntară de sănătate în suma de 160 lei și decontarea serviciilor turistice şi/sau de tratament în limita a 920 lei pe luna.

La un angajat din producție, cu același salariu de încadrare, de 6.789 lei, însă, angajatorul ar putea veni cu un alt pachet de beneficii in limita aceluiași plafon de 2.240 lei, dar care să corespundă nevoilor acestuia - contravaloarea chiriei în unităţile proprii, inclusiv de tip hotelier, sau într-un imobil închiriat în acest scop de la o terţă persoană, de către angajator în suma lunară de 600 lei, hrană zilnică acordată de către angajator în valoare totală pe lună de 630 lei, contribuția lunară la un fond de pensii facultative în suma de 160 lei, abonament medical în suma de 50  lei și decontarea serviciilor turistice şi/sau de tratament în limita a 800 lei pe luna. 

Cum se poate observa, pachetele sunt consistente, pot motiva angajatul. În plus, acestor beneficii, li se mai pot adăuga altele, cum este contravaloarea transportului de la și la locul de munca sau cadourile cu ocazia sărbătorilor de Paște sau Crăciun, utilizarea mașinii de companie în interes personal, pachete de stock option plan, bilete de valoare și altele.

În concluzie, am recomanda angajatorilor să privească modificarea legislativă ca pe o oportunitate și să se consulte îndeaproape cu angajații, creându-le acestora un mediu favorabil configurării celei mai potrivite combinații în funcție de vârste, interese sau mediul în care muncesc. 

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today