• Daniel Pană, Partner |
4 mins read

Iată trei dintre cele mai importante reguli

Locul de desfășurare a inspecției fiscale. Sediul organului de inspecție fiscală este stabilit, prin Ordonanța de Urgență nr. 188/2022, ca fiind locul unde vor avea loc, ca regulă, inspecțiile fiscale. Este o schimbare majoră de practică – până la apariția actului normativ, inspecția se desfășura la sediul celui controlat. În plus, o altă modificare importantă este și aceea că inspecția fiscală se poate derula și în afara programului organului fiscal, dacă prezența celui verificat nu este necesară. Din acest moment, inspecțiile fiscale vor putea avea loc  în spațiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului, doar ca excepție și numai la inițiativa organului de inspecție fiscală sau la solicitarea motivată a contribuabilului/plătitorului.  Pentru a obține această ”derogare”,  contribuabilul/plătitorul va trebui să depună o cerere,  care ar trebui să se soluționeze în termen de trei zile de la înregistrare. În cazul în care nu primește răspuns în acest termen, cererea se consideră acceptată tacit.

Schimbarea locului de desfășurare a inspecției fiscale se poate face și în timpul controlului fiscal. Potrivit inițiatorilor actului normativ, această schimbare este o consecință a digitalizării relației cu ANAF și a posibilității de a derula controalele de la distanță.

Shimbări procedural-fiscale pentru verificarea documentară sau desk audit. Cum regulile acestui tip de control fiscal care se derulează exclusiv de la distanță nu erau foarte clar stabilité, Guvernul a operat, prin OUG 188/2022, mai multe modificări și clarificări. Astfel, se clarifică posibilitatea de efectuare a verificării documentare de către organele de inspecție fiscală, organele de control antifraudă fiscală și organele de fiscale competente să exercite verificarea situației fiscale personale.

De asemenea, au fost introduse următoarele reguli privind verificarea documentară:

Verificarea documentară se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale, respectiv cinci ani; stabilirea perioadelor care sunt supuse verificării documentare se efectuează de organul fiscal competent în funcție de riscul fiscal identificat. Pot fi supuse verificării documentare perioade determinate din cadrul uneia sau al mai multor perioade impozabile; operațiunile și documentele ce sunt supuse verificării documentare se selectează de organul fiscal competent a efectua controlul. Pot face obiectul verificării documentare una sau mai multe operațiuni realizate într-o perioadă determinată, după caz; în cadrul verificării documentare efectuate de către organele fiscale competente să exercite verificarea situației fiscale personale se utilizează metodele indirecte de stabilire a veniturilor; în cadrul verificării documentare, comunicările între organul de control şi contribuabil/plătitor se pot realiza și electronic.

În ceea ce privește rezultatul verificării documentare, contribuabilii/plătitorii verificați vor putea furniza documente, dar și explicații scrise. Mai mult, decizia de impunere poate fi emisă dacă contribuabilul/plătitorul nu prezintă, nu completează sau nu corectează documentele solicitate în maximum 30 de zile, cu posibilitate de prelungire. Totodată, Ordonanța stabilește că plătitorul/contribuabilul poate renunța în scris la dreptul de a fi audiat, iar în cazul în care nu renunță la acest drept poate sa-și prezinte punctul de vedere în cel mult cinci zile lucrătoare de la audiere, urmând ca în 25 de zile lucrătoare de la audiere să fie emisă decizia de impunere.

Atribuții extinse pentru antifraudă. Prevederile referitoare la controalele antifraudă sunt extinse destul de mult prin OUG 188/2022. În primul rând, este important de precizat că se folosește numai ideea de control antifraudă, fără să se mai utilizeze sintagma „control operativ și inopinat”. Totodată se prevede că inclusiv controalele antifraudă se derulează în baza analizei de risc. Acestea au ca obiect prevenirea și combaterea fraudelor și a evaziunii fiscale. Însă este precizat că aceste verificări pot fi derulate și în lipsa analizei de risc atunci când, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se constată încălcări ale legislației fiscale ce necesită o intervenție imediată; în mod excepțional, pentru acțiuni de control specifice, pentru prevenirea și combaterea fraudei și/sau a evaziunii fiscale.

Guvernul stabilește și drepturilor contribuabilului pe durata controalelor antifraudă: dreptul de a solicita legitimarea inspectorilor care efectuează acțiunea de control antifraudă; dreptul de a beneficia de asistență de specialitate; dreptul de a refuza furnizarea de informații, în condițiile articolelor 66 și 67 din Cod (este vorba de refuzul permis rudelor contribuabilului verificat sau anumitor profesioniști); dreptul de a fi informat pe parcursul desfășurării controlului antifraudă asupra constatărilor efectuate; dreptul ca activitatea sa să fie cât mai puțin afectată pe timpul desfășurării controlului; dreptul de a primi dovada scrisă în cazul reținerii unor documente ca urmare a activității de control.

Recomandăm tuturor contribuabililor ca la debutul unei verificări documentare, a unei inspecții fiscale sau a unui control antifraudă, să aibă cunoștință de drepturile lor legale și să apeleze la asistență de specialitate pe parcursul desfășurării oricărui tip de control fiscal.

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today