Nawet przejściowa utrata płynności może zachwiać biznesem dłużnika lub jego wierzyciela. Niezależnie od źródła problemów, nasze doradztwo koncentruje się na identyfikacji dostępnych środków zaradczych. Dobrane przez nas środki pomogą przeprowadzić dłużnika lub jego wierzyciela przez ten trudny okres.

We współczesnym świecie kluczowe znaczenie dla efektywnego prowadzenia przedsiębiorstwa ma szybkość podejmowanych decyzji. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z przejściową utratą płynności, czy ryzykiem niewypłacalności, podjęcie odpowiednich działań we właściwym momencie, może uchronić przedsiębiorcę przed upadłością czy likwidacją, a jego wierzyciela uchronić przed ryzykiem pogłębiania strat.

Obszary naszego doradztwa w zakresie restrukturyzacji i upadłości obejmują szerokie spektrum: od oceny kondycji finansowej przedsiębiorcy, poprzez wdrażanie pozasądowych rozwiązań restrukturyzacyjnych (reorganizacja), wsparcie w ramach restrukturyzacji sądowej, aż po przeprowadzenie dłużnika lub wierzyciela przez proces upadłości lub likwidacji.

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Od wielu lat doradzamy w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno po stronie dłużników jak i wierzycieli. Naszymi klientami są grupy kapitałowe, przedsiębiorcy polscy i zagraniczni. Doradzaliśmy przy wielu reorganizacjach, restrukturyzacjach i upadłościach, w tym spółek z branży nieruchomościowej, medycznej, odzieżowej. Wspieramy również wierzycieli, którzy dochodzą swoich należności w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria