Kalkulator obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych do 2018 roku

Kalkulator obowiązków dokumentacyjnych do 2018 roku

Skorzystaj z naszego kalkulatora i sprawdź zakres obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych dla Twojej spółki do końca 2018 roku.

Sprawdź zakres obowiązków dokumentacyjnych dla Twojej spółki do końca 2018 roku.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku do polskich przepisów wprowadzone zostały obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych, obejmujące m.in. przygotowywanie analiz danych porównawczych (benchmarking study) i dokumentacji grupowej (Master File) oraz sporządzanie uproszczonego sprawozdania w sprawie transkcji z podmiotami powiązanymi (CIT/TP). Przepisy obowiązujące w latach 2017-2018 uzależniały zakres obowiązków dokumentacyjnych podatnika od poziomu realizowanych przez niego przychodów i kosztów.