Doradztwo podatkowe w procesie restrukturyzacji

Doradztwo podatkowe w procesie restrukturyzacji

Kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatkowych aspektów procesów restrukturyzacyjnych.

Kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatkowych aspektów procesów restrukturyzacyjnych.

Restrukturyzacja to niestandardowa sytuacja w przedsiębiorstwie. Gdy decyduje się być lub nie być firmy i los całego zgromadzonego w niej majątku, niestandardowe sytuacje wymagają niestandardowych rozwiązań.

Specyfiką postępowań restrukturyzacyjnych jest to, że jego skutki nie dotykają tylko wycinka aktywów jak to ma miejsce w przypadku zwykłych operacji, lecz wszystkich składników majątkowych. Dlatego przeprowadzenie restrukturyzacji w optymalny sposób nabiera kluczowego znaczenia. Jednocześnie tylko sporadycznie przedsiębiorstwo posiada know-how umożliwiający wyjście z kryzysowego położenia.

Zakres usług KPMG obejmuje:

  • doradztwo podatkowe - w toku restrukturyzacji przeprowadzone są często niestandardowe dla danego przedsiębiorcy transakcje. Prawidłowe rozliczenie takich transakcji sprawia duże trudności działom księgowym i podatkowym, tymczasem rozliczenia podmiotów prowadzących postępowania restrukturyzacyjne są szczególnie skrupulatnie badane przez organy podatkowe,
  • wykorzystanie procesu restrukturyzacji do ograniczenia potencjalnych zaległości podatkowych,
  • pomoc w zbyciu składników majątkowych w sposób efektywny podatkowo. Nierzadko przedmiotem sprzedaży w procesie restrukturyzacji są podstawowe aktywa trwałe – nieruchomości, maszyny – o wartości podatkowej zdecydowanie niższej niż wartość rynkowa. W rezultacie, zbycie takich aktywów jest opodatkowane; rozwiązania, którymi dysponujemy skutecznie minimalizują to obciążenie,
  • doradztwo w zakresie efektywnego podatkowo dokapitalizowania przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością,
  • doradztwo przeprowadzeniu procesu redukcji długów w sposób efektywny podatkowo – zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli.

Bądź z nami w kontakcie