• 1000

Prezesi zarządzający największymi firmami w Polsce planują zwiększać liczbę pracowników. Z badania KPMG CEO Outlook wynika, że 40% prezesów zamierza w najbliższej perspektywie podnieść zatrudnienie w swojej organizacji od 6 do 10%. Jednocześnie 8 na 10 liderów firm uważa, że silniejszy nacisk na przywództwo oparte na współpracy, ze współdzielonymi obowiązkami zarządczymi i operacyjnymi, umożliwi firmie osiągnięcie większego sukcesu. Wyzwaniem może się okazać zachęcenie pracowników do powrotu do biura – zdecydowana większość prezesów z Polski biorących udział w badaniu planuje całkowicie zrezygnować z pracy zdalnej.

Pomimo niskiego poziomu bezrobocia w Polsce firmy borykają się z problemem braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Znalezienie najlepszych kandydatów na specjalistyczne stanowiska bywa skomplikowanym i trwającym wiele miesięcy procesem. Z raportu „KPMG CEO Outlook” wynika, że prezesi największych firm w Polsce planują zwiększać liczbę pracowników i to w coraz większym stopniu. 40% prezesów z Polski biorących udział w badaniu potwierdziło, że w ciągu nadchodzących 3 lat zamierza podnieść zatrudnienie od 6 do 10%. Tegoroczna edycja badania wskazuje jednocześnie, że większość (56%) osób zarządzających w Polsce priorytetowo traktuje inwestycje w rozwój umiejętności i potencjału pracowników, a nie technologii.

Rejstracja nowych pojazdów w Polce wykres

Wyniki badania podkreślają skalę wyzwań związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, które stoją przed liderami firm. W obliczu globalnych kryzysów na sile przybiera przywództwo zorientowane na cel i współpracę. 80% respondentów z Polski uważa, że silniejszy nacisk na przywództwo oparte na współpracy, ze współdzielonymi obowiązkami zarządczymi i operacyjnymi, umożliwi firmie osiągnięcie większego sukcesu. 60% CEO z Polski potwierdza, że biorąc pod uwagę, w jakim tempie zmienia się świat, ciągła niepewność co do przyszłości zmieniła ich sposób myślenia o planowaniu sukcesji. 

Praca zdalna już była

Obecnie na świecie panuje ogromna mobilizacja pracodawców do powrotu do pracy z biura. Widoczna jest duża zmiana postrzegania tego obszaru w porównaniu do poprzedniej edycji badania KPMG. 88% prezesów największych firm w Polsce biorących udział w badaniu planuje całkowicie zrezygnować z pracy zdalnej wśród pracowników, których tradycyjne role opierały się na pracy stacjonarnej. Co więcej ankietowani liderzy z Polski rozważają nagradzanie pracowników, którzy starają się przychodzić do biura przydzielając preferowane zadania, podwyżki czy awanse. Nieco inaczej wygląda to w przypadku CEO z kluczowych gospodarek świata. 64% z nich planuje powrót pracowników do pracy tylko stacjonarnej, 28% zamierza utrzymywać pracę hybrydową, a 7% wyłącznie pracę zdalną.

Więcej informacji