Grono Partnerów KPMG w Polsce powiększyło się o 18 doświadczonych profesjonalistów w Departamentach: Audytu, Financial Services, Doradztwa Podatkowego, Deal Advisory oraz Business Advisory. Nominacje partnerskie odzwierciedlają dynamicznie rosnący zakres oferowanych usług we wszystkich liniach biznesowych oraz są wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju KPMG.

Nowi Partnerzy KPMG w Polsce to eksperci z wieloletnim doświadczeniem, specjalistyczną wiedzą merytoryczną i licznymi sukcesami projektowymi w pracy na rzecz klientów ze wszystkich sektorów gospodarki. 

Partnerami w Departamencie Audytu zostali: Karolina Graś, Jarosław Kawalec oraz Bartłomiej Lachowicz. Na stanowisko Partner Associate w tym dziale awansowali: Anna Burian-Szywacz, Mateusz Fabijanowski, Wojciech Wróbel, Łukasz Ziąbkowski i Marcin Kawa. Nominację na stanowisko Partner Associate w Departamencie Financial Services otrzymał Tadeusz de Ville (audyt instytucji finansowych). W Departamencie Doradztwa Podatkowego na stanowisko Partnera awansowali: Wojciech Kotłowski oraz Krzysztof Szwaja, natomiast Partnerem Associate zostali: Małgorzata Gleń (Tax M&A), Natalia Markowska (usługi księgowe i administracja płacowo-kadrowa) oraz Łukasz Piwowarczyk. Iwona Sprycha (Forensic, HR Advisory & Change Management) została awansowana na stanowisko Partnera w Departamencie Deal Advisory, a Adam Popłonkowski (finansowanie i restrukturyzacja) oraz Tomasz Regulski (wyceny) na stanowisko Partner Associate w tym samym dziale. Z kolei w Departamencie Business Advisory Partnerem Associate została Justyna Wysocka-Golec (zmiany klimatyczne, energia i dekarbonizacja).

Nowi Partnerzy KPMG w Polsce

Na zdjęciu u góry od lewej: Jarosław Kawalec, Justyna Wysocka-Golec, Łukasz Ziąbkowski, Marcin Kawa, Wojciech Kotłowski, Iwona Sprycha, Krzysztof Szwaja, Natalia Markowska, Bartłomiej Lachowicz, Karolina Graś, Wojciech Wróbel, Adam Popłonkowski, Tadeusz de Ville, Łukasz Piwowarczyk, Małgorzata Gleń, Tomasz Regulski, Anna Burian-Szywacz, Mateusz Fabijanowski.